Powiedzenia o październiku – sayings about October

Here are some common Polish sayings about October: Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny When the October cold,January will not be freezing/scary ❃ Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza When the heat goes on in October, it brings freezing cold in February ❃ Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z … Continue reading Powiedzenia o październiku – sayings about October