Chinese Language Blog
Menu
Search

Tag Archives: Christmas in Chinese

A (Chinese) Christmas Story Posted by on Dec 21, 2015

Hear the story of Christmas and learn 20 words about the holiday in Chinese in just 2 minutes by watching this short video: 圣诞节 – shèng dàn jié Christmas 基督教徒 – jī dū jiào tú Christians 耶稣 – yē sū Jesus 平安夜 – píng’ān yè Christmas Eve 午夜弥撒 – wǔ yè mí sā midnight mass 圣诞老人 – shèng dàn lǎo rén…

Continue Reading