LearnSwedishwith Us!

Start Learning!

Swedish Language Blog

Swedish Worksheet – Verb Posted by on Apr 6, 2011 in Grammar

Here is a quick worksheet for everyone working on different verb forms.

Good luck, and answers will follow in a few days.

Infinitiv Presens Preteritum Supinum Imperativ English
lyssna         listen
  hoppar hoppade   hoppa jump, hop
stänga     stängt stäng  
resa reser   rest res travel
  mådde   feel (abstract)
undvika undviker undvek undvikit   avoid
sova   sov sovit sov  
fylla fyller fyllde fyllt   fill
bära bär bar   bär carry
sjunga     sjungit sjung sing
       
  lyser lyste lyst lys shine
tacka   tackade tackat tacka  
  gråter   gråtit gråt  
be ber bad   be ask/pray
välja   valde valt   choose
  repeterar   repeterat repetera  
  gratulerar   gratulerat   congratulate
önska önskar önskade   önska wish
  tänder   tänt tänd light
blåsa   blåste blåst blås  
  ser såg sett se see
hinna   hann hunnit hinn have time
bryta bryter   brutit bryt  
  vinner vann   vinn win
mata   matade matat   feed
blanda blandar   blandat blanda  
  gapar gapade gapat   gape
banka   bankade   banka bang
tugga tuggar   tuggat tugga  
svälja   svalde svalt svälj swallow
  skalar   skalat   peel
mosa   mosade mosat mosa  
undra     undrat undra wonder
  plockar plockade   plocka pick
bada   badade badat   bathe/swim
  bjuder bjöd bjudit bjud  
          grill
märka märker märkte   märk notice
tälta tältar   tältat tälta camp
verka   verkade   verka seem
  antar antog antagit    
förmoda   förmodade   förmoda suppose
anse anser   ansett   consider
          read
          write
Share this:
Pin it

About the Author:Marcus Cederström

Marcus Cederström has been writing for the Transparent Swedish Blog since 2009. He has a Bachelor's Degree in Scandinavian Studies from the University of Oregon, a Master's Degree in Scandinavian Studies from the University of Wisconsin–Madison, and a PhD in Scandinavian Studies and Folklore from the University of Wisconsin–Madison. He has taught Swedish for several years and still spells things wrong. So, if you see something, say something.


Leave a comment: