Esperanto Language Blog
Menu
Search

Esperanto kaj la Interreto // Esperanto and the Internet Posted by on Aug 16, 2010 in Double Language (EN-EO) Posts, Esperanto Language, internet

Por la plejmulto de legantoj, ĉi tiu artikolo havos la katagorion de Antikva Historio.Kiam mi unue komencis lerni esperanton, la Apple ][+ estis plejmodena komputilo.  Mi devis aĉeti karton por ŝovsulko 0 por pliigi la memoron ĝis 64k bitojn, kaj atingi minusklajn literojn sur 80-kolona ekrano. Ĝi startiĝis en entjera BASIC, kaj verki programojn kun tiom malmulto de memoro estis akirita kapablo.

 

For most readers, this article will be filed under Ancient History.When I first started learning Esperanto, my Apple ][+ was a state of the art computer.  I had to buy a card for slot 0 to increase the memory to 64k bits, and get lower case letters on an 80 column screen.  It booted into Integer BASIC and writing useful programs with so little memory was a cultivated skill.
La interreto, kiel ni konas ĝin, ne ekzistis, tial mi lernis esperanton per libroj aĉetitaj de ELNA (la Esperanta Ligo de Norda Ameriko, nune konata kiel Esperanto-USA). Unu estis Step by Step in Esperanto, de Montague C. Butler, kaj la akompananta esperanta-angla vortaro. The Internet as we know it didn’t exist, so I learned Esperanto by purchasing a couple of books from ELNA (the Esperanto League for North America, now called Esperanto-USA).  One was Montague C. Butler’s  Step
by Step in Esperanto
, and his accompanying Esperanto-English dictionary.
Mi aliĝis la organizon ELNA kaj ricevis ĉiumonatan novaĵleterojn presitajn per mimeografo. La novaĵleterojn enhavis sekcion por anoncoj deVolas Korespondi. I joined ELNA and received monthly newsletters that were printed by mimeograph.  The newsletters had a section of Volas Korespondi announcements.
Mi komencis korespondi kun homoj en Pollando, postulante ses semajnoj por la leteroj veturi rondvojaĝe.  Unu letero veturis dum tri monatoj ĝis ĝi atingis amikon en Vroclavo, kaj ni ŝercis, ke la CIA perdigis sian solan esperantan vortaron, kaj devis atendi por akiri alian de ELNA. I started corresponding with people in Poland, and it took six weeks for letters to make the round trip.  One letter took three months to get to my friend in Wrocław, and we joked it was because the CIA lost its only Esperanto dictionary, and had to wait to get another one from ELNA.
Tiam venis CompuServe, kaj mi povis finfine interkomuniki vertempe kun alia esperantisto, diskutante ĉu la vorto devus esti aŭ “komputero” aŭ “komputilo.” Along came CompuServe, and I was finally able to communicate in real time to another esperantist, having arguments about whether the word should be komputero or komputilo.
Mimemore, Beagle Bros eldonis la unuan komerce haveblan esperantan tiparon, kvankam ili antaŭe eldonis ilon por redakti tiparojn, per tio ni povus krei la proprajn.  Tamen, ne en la interreto.  Tie, ni devis uzi la x-metodon. Beagle Bros published the first commercially available Esperanto font that I know of, though they had previously published a utility for editing fonts so that we could create our own.  But not in the internet.  There, we had to use the x-method.
Esperantaj grupoj aperis aparte ĉe ĉiu publika servofirmo tia kiel CompuServe, AOL, Genie kaj Prodigy, kvankam kun multe da interkovrita membraro.  Finfine, ĉiu servofirmo povis interkonekti, kaj ĉiuj povis retumi.  Kvankam, ni devis ankoraŭ sendi paperajn leterojn al orienta Eŭropo. Esperanto groups appeared separately on all the public services like CompuServe, AOL, Genie and Prodigy, though with considerable overlaping membership.  Eventually, all of the services were able to connect to each other, and everyone was able to surf the web.  Though we still had to send paper letters to eastern Europe.
Hodiaŭ, ĉiu uzas la interreton, kaj multo jam estis skribita pri kiel la Reto helpis revigligi esperanton. Today, everybody is on the internet, and much has been written about how the Net has help revive Esperanto.
Ni povas lerni esperanton, trovi vortsignifojn, elŝuti tiparojn, partoprenti surretajn grupon, trovi komputiloamikojn tra la tuta mondo, kaj akiri esperante la novaĵon.  Ni povas gugli esperante, kaj estas 130 mil artikoloj esperantaj ĉe Vikipedio.  Ĉiu ĉefa sociareto, tia kiel Facebook kaj Ipernity, ofertas esperanton kiel lingvo-opcio.  Laŭ mia kalkulo, estas aparte pli ol 3700 blogoj pri aŭ en esperanto ĉe WordPress.  Kaj vi devus kontroli la esperantan grupon ĉe Dua Vivo. We can learn esperanto online, look up words, download fonts, participate in online groups, find computer-pals all over the world and get the news in Esperanto.  We can Google in Esperanto, and there are 130 thousand articles in Esperanto at Wikipedia.  All of the major social networks like Facebook and Ipernity offer Esperanto as a language option.  By my count, there are more than 3700 blogs in or about esperanto at WordPress alone.  And you should check out the esperanto group at Second Life.
Estis iom da plendoj, ke membreco en lokaj esperantaj kluboj malpliĝas, kaj mi kredas ke ĉi tio estas ĉar homoj ne plu bezonas ilin.  Ni povas enretiĝi kaj trovi grupojn kiuj plenumas niajn specifajn bezonojn.  Estas esperantaj religiaj grupoj, politikaj grupoj, gejaj grupoj, bicikladaj grupoj, sciencfikciaj grupoj, kaj mutle pli.  La celo de esperantistoj, malgraŭ cio, estas renkonti homojn kiuj ne estas lokuloj. There have been complaints that membership in local esperanto clubs is decreasing, and I believe this is because people no longer need them.  We can go online and find groups that are more specific to our needs.  There are esperanto relgious groups, political groups, gay groups, bicycling groups, science fiction groups, and many more.  The aim of esperantists, after all, is to meet people who aren’t local.
Kaj, la afero nur ekkomenciĝas. And it’s just getting started.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Keep learning Esperanto with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Andrea Monticue

Trovu min ĉe Skype: Lunombrulino


Comments:

 1. Glavkos:

  Mi sxatus traduki tio artikolo en la Grekan , kaj afisxi gin sur mia blogo…Bonega artikolo! Grandaj gratuloj !!!

  • Andrea Monticue:

   @Glavkos Bonvolu fari tion!

 2. Manuel:

  Tre interesa afiŝo,

  mi kredas ke plej grava alineo estas tiu lasta ĉar en ĝi vi diras tre gravan aferon: homoj( mi dirus: Eoparolantoj kaj Esperantidparolantoj) ne plu bezonas la asociojn. Ni povas enretiĝi kaj trovi grupojn(konversaciaj komunumoj) kiuj plenumas niajn specifajn bezonojn

  mi ne scias ĉu la celo, sed almenaŭ mi kredas ke estas multe pli interese interagi per esperanto ol por esperanto kaj kompreneble en la blogsfero.

 3. Brandon:

  Man, I love Esperanto! I just wish it could connect Arabic and Chinese people like Visuallingua does! Anyhow, my bets are on the visuallingua.tk project for now.

 4. Keĉjo:

  Laŭ mi la sola afero, kiu mankas en interreta interkomunikiĝo per Esperanto, estas ekzerci parolan interkomunikiĝon (aŭskultado kaj parolado). Mi konscias, ke se mi havus pli bonan interretan konekton, mi povus uzi Skajpon aŭ similan servon. Sed plaĉus al mi trovi lokan grupon.