Esperanto Language Blog
Menu
Search

Veturu Ĉirkaŭmonde kun Esperanto // Travel Around the World with Esperanto Posted by on Jul 28, 2010 in Travel, Uncategorized

Marte, 2009, du francaj biciklistoj, Roz kaj Cirilo, forlasis la hejmojn en Narbono, Francio, kaj komencis la aventuron pedelante ĉirkaŭmonde. La itinero enhavas Italion, Turkion, Iranon, Baraton, Tajlandon, Aŭstralion, Kanadon, Usonon, Meksikion, Panamion, Peruon, Argentinon, Brazilon, Senegalion, kaj Hispanion. In March of 2009, two French bicyclists, Rose and Cyrille, left their homes in Narbonne, France, and began their adventure of pedaling around the world. Their itinerary includes Italy, Turkey, Iran, India, Thailand, Australia, Canada, United States, Mexico, Panama, Peru, Argentina, Brazil, Senegal, and Spain.

Kiom da lingvoj necesas por komuniki kun lokuloj de ĉiuj landoj de diversaj lingvoj kaj kulturoj? How many languages would they need to use to communicate with locals in all these countries of diverse languages and cultures?

Kompreneble, vi jam scias la respondon, alie vi ne estus leganta ĉi tiun blogon. Nur unu. Of course, you already know the answer, or you wouldn’t be reading this blog. Just one.

Aprile 2010, Roz kaj Cirilo alvenis la urbon San Francisko, Kalifornio, kaj la loka esperanta klubo, SFERO, gastigis ilin vespermanĝe ĉe la Kastro Sausage Factory. Ili rigalis nin per la rakontoj de la aventuroj okazintaj trans tri kontinentoj. Finvidinte ilin, ili pedalis suden al San Luis Obispo. Vi povas legi pri iliaj vojaĝoj ĉe la retpaĝaro. In April of 2010, Rose and Cyrille arrived in San Francisco, California, and the local Esperanto club, SFERO, treated them to dinner at the Castro Sausage Factory. They regaled us with tales of their adventures across three continents. The last we saw of them, they were headed south towards San Louis Obispo. You can read about their travels at their website.

En 2003, du polaj studentoj ĉe la Universitato de Toruno, Marzena Staniszewska kaj Wojciech Mysiara, estis inspiritaj per la vojaĝo de iliaj amikoj, Agnieszka kaj Krzysztof kaj ekkomencis petveturi ĉirkaŭmonde, uzante esperanton por komuniki kun lokuloj. Irante orienten, ili atingis Tibeton en 2006, kaj havis problemojn kun iom da maoistoj, kaj la retpaĝaro ne estis ĝisdatigita ek de tiom. Do mi rete skribis kaj starigis kelkajn demandojn. In 2003, two Polish students at the University of Toruń, Marzena Staniszewska and Wojciech Mysiara, inspired by the journey of their friends, Agnieszka and Krzysztof, set out to hitch-hike around the world using Esperanto to communicate with locals. Going east, they got as far as Tibet in 2006 and ran into some problems with some Maoists, and their website hasn’t been updated since. So I wrote to them and asked a few questions and find out what happened to them.

Esperanta Blogo: Kio okazis post la evento en Tibeto? C’u vi daŭrigos la vojaĝon?

Wojciech Mysiara: Post Tibeto ni vojaĝis al Pakistano, Barato, denove Pakistano, re al Barato, Nepalo, re Barato kaj fine ni flugis trans Singapuro al Ĉinio kaj poste hejmen al Pollando. Tuta vojaĝo daŭris de 06-2003 ĝis 10-2006. Post reveno ni nur vojaĝas por komerco, eble iam ni kontinuos vojaĝon, sed nun ni havas malgrandan bebon do estas iom malfacile.

Esperanto Blog: What happened after Tibet? Will you continue your vojage?

Wojciech Mysiara: After Tibet, we traveled to Pakistan, India, again to Pakistan, back to India, Nepal, again to India and finall we flew across Singapore to China, and after home to Poland.  The entire trip lasted from June, 2003 till Octorber 2006.  Since the return, we only travel for business, maybe sometime we’ll continue the trip, but now we hae a small baby, so it’s a little difficult.

EB: Ĉu vi trovis ke esperanto vere helpis vin? 

WM: Jes, multfoje. Ekzemple lokaj e-amikoj tradukis oftaj vortoj kaj tiamaniere ni havis malgrandan vortaron por vojaĝo en tiuĉi lando. Alie, dum vojaĝo ni konatiĝis kun e-komercistoj kaj ĝis nun komercas kun ili. Verdire komerco per Esperano estas nia ĉefa enspezo.

EB: Did you find that Esperanto really helped you?

WM: Yes, a lot.  For example, local e-friends translated frequent words and by that method we had a small dictionary for traveling in that land.  Elsewise, during the trip we made the acquaintance with e-business-people and we have done business with them since.  To tell the truth, business via Esperanto is our chief source of income.

EB: Krom la espranta kaj la pola, kiujn aliajn lingvojn vi devis uzi?

WM: En Ukrainio kaj Rusio (iom en Mongolio) ni ofte uzis rusan, ĉar ni konas ĝin. En Ĉinio iom anglan, sed finfine ni lernis bazan ĉinan lingvon. En landoj kiel Pakistano, Barato, Nepalo plej ofte ni uzis anglan.

EB: Aside form Esperanto and Polish, what other languages did you have to use?

WM: In Ukraine and Russia (a bit in Mongolia) we often used Russian because we know it.  In China a little English, but in the end we learned basic Chinese.  In countries like Pakistan, India, Nepal most often we used English.

Do, nun vi vidas.  Ili veturis transazie kaj entreprenistiĝis esperante, kaj naskis bebon!. So there you have it.  They traveled across Asia and became Esperantist entrepreneurs, and had a baby!

Tiuj estas nur kvar el plifamaj internacinevelja esperantaj veturantoj. Ĉiutage, estas tramonde malpl ambiciaj veturantoj kiuj uzas esperanton renkonti kaj resti kun lokuloj. Those are just four of the more famous worldclass Esperanto travelers. Every day, there are less ambitious travelers all over the world who use Esperanto to meet and stay with locals.

Estas verŝajne esperantoparolantoj en ĉiu lando surtera, kaj la plimulto da ili sentas komunecon kun aliaj esperantistoj. La problemo estas trovi ili. There are probably Esperanto speakers in every country on Earth, and most of them feel a sense of community with other esperantists. The problem is finding them.

Jen kiel la Pasporta Servo komenciĝis. Tio estas gastiga servo, komencita en 1974. La adresaro, eldonata de TEJO – la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo – montras la kontaktinformojn de homoj ĉe ĉiu kontinento krom Antarkto, kiuj volas gastigi senpage esperantistojn. En 2009, TEJO komencis retan version de tiu servo nomita Pasporta Servo 2.0, kiu pretendas 1500 uzantojn. That’s how the Pasporta Servo got started. This is a hospitality service, started in 1974. It’s directory, published by TEJO – the Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (Worldwide Esperantist Youth Organization) – lists the contact information of people on every continent except Antarctica who are willing to host esperantists for free. In 2009, TEJO started an online version of this service called Pasporta Servo 2.0, which boasts 1500 users.

Bedaŭrinde, la distribuado de gastigantoj estas iom neegala, koncentrita ĉefe en la Amerikoj kaj Eŭropo, sed ankoraŭ, estas multaj gastigantoj en Azio, sed tre malmultaj en Afriko kaj Barato.
Mapo de uzantoj de Pasporto Servo 2.0 // Map of Pasporta Servo 2.0 users
Unfortunately, the distribution of hosts is rather uneven, focused primarily in the Americas and Europe, but still, there are plenty of hosts in Asia, but very few in Africa and India.

Unuafoje kontrolante la mondmapon ĉe la retpaĝaro, surprizis min trovi ke esperantistoj vere loĝis en Antarkto, sed tiuj nur estas uzantoj kiuj aŭ konfuziĝis pri la mapo aŭ ne multe zorgis kie ili musklakis. When I first checked out the world map at the website, I was amazed to find esperantists living in Antarctica, but they turned out to be users were either confused by the map, or just didn’t care where they clicked.

Multe da esperantistoj diras, ke la Pasporta Servo estas la kialo, ke ili lernis Esperanton. Many esperantists have cited the Pasporta Servo as their reason for learning Esperanto.

Alia avantaĝo resti kun Esperantistoj estas ke oni povas vidi kiel vivas la lokuloj anstataŭe tiuj kiuj vivas per la turistokomerco. Kaj la lokuloj scias ĉiujn bonegan lokojn vizitindajn, kaj povas diri al vi rakontojn ke la ĉiĉeronoj ne estas permesita mencii. Another advantage to staying with Esperantists is that one can see how the locals live rather than just people who live on the tourist trade. And the locals know all the great places to visit, and can tell you stories that the tour guides aren’t allowed to mention.

Do, kion vi pensas? Ĉu pasigi la someron marŝante transeŭrope, renkontante verajn homojn, sen la altkosto de ĉiĉeronoj? So, what do ya think? Spend the summer hiking across Europe meeting real people without the high cost of tour guides?
Tags: , , , , , , , ,
Keep learning Esperanto with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Andrea Monticue

Trovu min ĉe Skype: Lunombrulino


Comments:

  1. Glavkos:

    Great post about how useful can be Esperanto for travellers. I just hosted some people for Czech Republic using Pasporta Servo …Definitely I will do it again. I am glad you brought up this perspective …

    • Andrea Monticue:

      @Glavkos Cool! Mojose! Can you tell us more about your experience? What happened?