Polish Language Blog
Menu
Search

A little help with Polish prepositions Posted by on Feb 23, 2019 in Grammar, Phrases

Learning the Polish Prepositions is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Polish language!

Prepositions are usually associated with location or with direction and verbs of motion. In Polish most preposition are used in the same way as with English. However, there are some important differences, for example with reference to sky and sea. In English we say ‘the sun in the sky’, in Polish it’s the ‘sun is on the sky’. Simlarly in English we say the ‘ship is in the ocean.’ In Polish it is ‘the ship is on the ocean.’

Image courtesy pixabay.com

Here is a list of most common Polish prepositions:)

on – na czymś, w, nad, po, dalej

in front of – na wprost, przed, z przodu

at – przy, w, na, u, o

in – w, na, za, do, za pomocą

between – pomiędzy, w środku (dwoma przedmiotami, osobami)
 
above – powyżej, nad, u góry, ponad

below – poniżej, pod

under – pod, poniżej

behind – za, z tyłu

on top of – na wierzchu

away from – od 

next to – obok

across – ponad, poprzez, przez, w poprzek, na drugą stronę

over – przez, nad, przy, ponad, powyżej, po
 
out of – z czegoś, ze środka, na zewnątrz

to – do, na, za, przy

from – z, od jakiegoś momentu, od kogoś

into – do (środka, wnętrza) w, na

throught – poprzez, przez, po, na wskroś

up – pod górę, do góry, w górę

down – w dół, na dole

around, round – wokół, dookoła

towards – w stronę, wobec, w stosunku, w kierunku

about – o, około, po, dookoła, mniej więcej

after – po, później, według

against – przeciw, o, wbrew

along – wzdłuż

among – wśród, pomiędzy (więcej przedmiotów)

before – przed, przedtem, zanim

beside – obok

besides – oprócz, poza tym, poza

beyond – za, dalej niż, poza

by – przy, nad, przez, do, na, obok, z pomocą, przed do (jakiegoś terminu)

during – podczas, w ciągu, w czasie

except – z wyjątkiem, poza

for – dla, od, przez (pewien czas), za, na, po, o

near – blisko, obok, w pobliżu

inside – w, wewnątrz, do środka,w środku

of – ze, z czegoś, o

out of – z, ze (na zewnątrz), od

outside – na zewnątrz

past – po (czas), za, obok

since – od (jakiegoś czasu)

throughout – przez

till, untill – aż do

with – z, za pomocą

within – w ciągu, nie dalej niż, w zasięgu, wewnątrz, w środku

without – bez

onto – na (wierzch, powierzchnię czegoś)

Also, check out this article with a lot of helpful tips on how and when to use Polish prepositions.

Keep learning Polish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.