Menu
Search

Crime phrases in Polish Posted by on Aug 7, 2018 in Crime, Phrases, Safety, Vocabulary

Hopefully you will never have to use these phrases…However, crime happens and sometimes it’s good to know how to describe specific situations in other language…

Image courtesy pixabay.com

kidnapping – porwanie

kidnapper – porywacz

murder – morderstwo

murderer – morderca

robbery – napad

robber – napastnik 

burglary – włamanie

burglar – włamywacz

shoplifting – kradzież

shoplifter- złodziej

mugging – napad

mugger – napastnik

forgery – fałszerstwo

forger – fałszerz

forge – fałszować

vandalism – wandalizm

vandal – wandal

vandalise – niszczyć/demolować

theft – kradzież

thief – złodziej

rape –gwałt

rapist – gwałciciel

criminal – zbrodniarz

witness – świadek

sentence – wyrok

trial – proces

speeding –przekroczenie prędkości

arrest – areszt

judge – sędzia

ransom – okup

manslaughter – morderstwo przypadkowe

jury – sąd przysięgłych

reward – nagroda

suspect – podejrzany

fraud – oszustwo

offence – wykroczenie

punishment – kara

the death penalty – kara smierci

prison sentence – kara więzienia

community service – praca społeczna

fine – grzywna/mandat

voice recognition – identyfikacja głosowa

distinguishing marks – znaki szczególne

to commit a crime – popełnić przestępstwo

handcuffs – kajdanki

emergency number – numer alarmowy

investigation – śledztwo

suspicion – podejrzenie

interrogation – przesłuchanie

case – sprawa

charge – zarzut

lawyer – prawnik

judge – sędzia

attorney – adwokat

counsel for defense – obrońca

prosecutor – prokurator

jury – ława przysięgłych

oath – przysięga

witness for the defense – świadek obronny

witness for the prosecution – świadek oskarżenia

testimony – zeznania świadka

evidence – dowód

innocent – niewinny

guilty – winny

prove – udowodnić

to be released on bail-  być na zwolnieniu za kaucją

to be sentence to prison  – być skazanym na więzienie

I feel like someone is following me – czuję że ktoś mnie śledzi

I don’t feel safe here – nie czuję się bezpiecznie tutaj

I need someone to protect me – potrzebuję kogoś kto mnie obroni

 

Stay safe!

Keep learning Polish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.