LearnPolishwith Us!

Start Learning

Polish Language Blog

Do you know most of the prayers in Polish? Posted by on Jun 10, 2015 in Culture, Religion

As a mother of two bilingual girls, I try to teach them everything in Polish. That includes prayers!

Todays blog will help you, if you want to do the same thing with your kids, if you decide to attend a mass at a Polish church…or you simply just want to know how to say preyers in Polish.

effective-prayers-620x460

Znak Krzyża świętego

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

The Sign of the Cross

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

Ojcze Nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.  

Our Father

Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

The Hail Mary

Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the Fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of God pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen.

Chwała Ojcu…

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.  Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

The Glory Be

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekeł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

The Apostles’ Creed

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

O mój Jezu

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia

O My Jesus

O my Jesus, forgive us our sins,  save us from the fires of Hell, and lead all souls to Heaven, especially those in most need of Thy mercy.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

W imię Ojca …, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

The Chaplet of Divine Mercy

In the name of the Father …, Our Father…, Hail Mary…, I believe in God…

Eternal Father, I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.

For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.

Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew up in Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.


Comments:

 1. Jane:

  Thank you Kasia! I have recently arrived in Krakow to spend a year improving my Polish. I have searched every bookshop including religious shops and have been unable to find any publication containing the prayers of the mass. Nothing available in the churches for visitors either!

  Now I will be able to join in and feel I am properly taking part. I am very grateful

 2. Mary Kurlinski:

  Would it be possible for you to record yourself saying the Hail Mary in Polish, so that I can learn it (in little steps, maybe one phrase at a time)? I want to pray the Hail Mary at my father’s funeral mass, but have never been around the Polish language at all. I speak only English.

  Thank you for considering how to help me 🙂
  Mary

 3. Stephen wood:

  After a recent visit to Krakow I have fallen in love with Poland and made some lovely friends. ( I’m from the UK) Thanks for these prayers. I’m a Catholic, have been teaching for some 30 years and I love St Pope John Paul II. So, yes, I am eager to learn this rather difficult language. What would be helpful for me – and many Polish beginners I imagine – is a video on you tube of these prayers in Polish spoken very slowly. For English speakers the phonetics – those zshjchvw’s – are very tricky to master! Any suggestions – or maybe you’d be kind enough to produce one! Thanks.

 4. Elaine:

  what is the prayer you say when you hear a person has died?
  dziękuję
  Elaine

 5. Ben Michalski:

  I remember saying my prayers in Polish since I went to Catholic school (Holy Rosary in East Baltimore) but the pronunciation of some words fades as time passes and their is no one of Polish heritage with whom to speak. Is there anyplace on the web to hear said prayers spoken aloud?

  • Kasia:

   @Ben Michalski Hello Ben! I’m not sure if there is a place on the web that you can listen to pronunciation of prayers in Polish, but I will be happy to write a post about it and include the video with pronunciation and spoken prayers. Stay tuned!

 6. Leo:

  Dear friends in Christ,
  Every week there is mass in the Church with Polish, sometimes once and twice
  but I don’t understand any single word to say, except “Amen” that is same in my language and others.
  Is there any one can show me how to pray in Polish?
  I have got the text through Internet but I can’t pronounce it well. Is there any video how to say?
  Thanks
  God bless you all

 7. m f:

  my daughters mother in law recalls her grandmother saying this “popular children’s bed time prayer” with her. she insists its polish but does not speak nor know what it means. as best I could I copied it as she spoke it to me and I’m hoping you might recognize it and add more clarity. I would like to carry on this tradition with my daughters future children.
  alam malam edish alam nuglidesehen sempilamen al mied zavalah blessesemen yo stenem almen

 8. Mary Young:

  Kasia this has been extremely helpful. All my friends are Polish. I’ve been to Mass in Rybnik and was sorry I couldn’t understand what was said. I say the ‘Divine Mercy’ Prayer every day. Now I can learn it in Polish. I am northern Irish. Dziękuje bardzo Kasia.