Menu
Search

Happy Easter! Wesołych Świąt Wielkanocnych! Posted by on Apr 4, 2015 in Phrases

Happy Easter to all of you! Here are few Easter wishes, that you can send to your friends in Polish:)

Image by k hurst on Flickr.com

Image by k hurst on Flickr.com

 

Staropolskim obyczajem dużo szynki życzę z jajem,
miodu pełne baryłeczki oraz trochę gorzałeczki.
No, a w lany poniedziałek – na kark wody pełen dzbanek.

By old Polish custom, I wish you a lot of ham with egg,
Barrel full of honey and a little vodka.
Well, in the cast Monday – jug full of water on your neck.

Pisanych jajeczek,
Wierzbowych bazieczek,
Kiełbasy święconej,
Dużo chrzanu do niej,
Baby polukrzonej,
Kukiełki plecionej,
Zmartwychwstania w duszy
I Wiosny… po uszy!

Colorful eggs,
Willow twigs,
Holy sausage,
A lot of horseradish to it,
Cake with icing,
Braided puppet,
The resurrection of the soul
And Spring … to the hilt!

Pogody, słońca, radości,
W niedzielę dużo gości,
W poniedziałek dużo wody,
to dla zdrowia i urody.
Dużo jajek kolorowych,
Świąt wesołych oraz zdrowych!

Weather, sunshine, joy,
On Sunday, a lot of visitors,
On Monday, a lot of water,
This is all to health and beauty.
Lots of colorful eggs,
Happy and healthy Easter!

Smacznej szynki i jajeczka
W ten świąteczny ranek,
A w koszyczku wielkanocnym
Samych niespodzianek.

Tasty ham and eggs
On this Easter morning,
And in the Easter basket
Only surprises.

Smacznego jajka, Świąt jak z bajki
I niech Wam zając przyniesie podarki.
Pięknej święconki, udanych wypieków,
Żeby ten czas był najmilszy na świecie.
I taka tradycja jest w tym kraju,
Żeby w śmigusa Was zmoczyć miało.

Tasty eggs, Easter like in fairytale
Let the bunny bring you gifts.
Beautiful holy Easter basket, successful pastries,
Let this time be the nicest in the world.
And that is a tradition in this country,
To be wet on a cast Monday.

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Happy Easter!

Keep learning Polish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.