Menu
Search

How to wish Happy New Year in Polish? Posted by on Dec 29, 2015 in Phrases

It’s almost New Year’s Eve! My friends and family from Poland always call me around midnight (so it is around 6pm here in US) to wish me Happy New Year! I’m sure a lot of you do the same thing. If you have anyone you would like to wish a great New Year in Polish, these wishes/rhymes may be helpful:)

414704main_image_1555_800-600

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami
I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc
I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami
Nie tylko w tę Sylwestrową noc.

May the New Year shine for you in rainbow colors
And may happiness and power of smiles scatter over your heads
And let it be for 12 months with you
Not only in the New Year’s Eve.

Na wszystkie dni Nowego Roku
Życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku.
Obyś jednym krokiem mijał przeszkody.
Byś czuł się silny i wiecznie młody!

On all the days of the New Year
I wish you faith in your heart and light in the darkness.
May you with one step pass obstacles.
May feel strong and forever young!

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcę złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku.

The upcoming New Year brings hope to all
to calm, friendliness and a dream come true.
In these beautiful and unique moments
I want to send my best wishes
cheerful, healthy and joyful days
and a happy New Year.

Stary Rok się już kończy, Nowy rok się zaczyna,
otwórzmy więc nową butelkę wina
i razem wypijmy za nasze zdrowie,
aż się zakręci nam troszeczkę w głowie.

The old year is already over, New Year begins,
So let’s open a new bottle of wine
and together let’s drink to our health.
until we will get a little dizzy.

Roku bez trosk i zmartwień,
życia w miłości, przyjaźni i szczęściu.
Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie,
a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech

Year without concerns and worries.
life with love, friendship and happiness.
May deepest dreams were fruition.
and each day brought only joy and a smile

Happy New Year!

Szczęśliwego Nowego Roku!

Keep learning Polish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.


Comments:

  1. Susan:

    I was wondering if you could who or what to contact Poland to find information on family born in 1800 and rode a boat to New York in the early late 1800 To the early 1900
    Thank you