Menu
Search

Make these simple Polish math problems fun! Posted by on May 25, 2016 in Uncategorized

Counting is fun! Right??? Of course! What if you have to do some math problems in Polish? No problem! Rhyme is always fun! So why not learn everything about adding (dodawanie), subtracting (odejmowanie), multiplying (mnożenie) and dividing (dzielenie) by lerning these fun rhymes?

jeopardy-clipart-math_clip_art_02

DODAWANIE (adding)

Kiedy do czegoś coś dodajemy

I większą liczbę otrzymujemy

To wszyscy mówią o nas z uznaniem

Że zajmujemy się dodawaniem

When we add something to something

And we get bigger number

Than all they say about us appreciatively

That we are adding

2 + 1 = 3

Bardzo mądra małpka była

Szybko wynik obliczyła.

Trzyma kartkę w łapce swej

Cyfra trzy na kartce tej

Very clever monkey was

Fast results calculated.

She holds a card in her paw

Digit three on it.

ODEJMOWANIE (subtracting)

Jeśli czegoś mamy mniej,

Coś, na przykład, zjemy

To oznacza, że od czegoś

Coś odejmujemy

If we have less of something,

For example, we will eat something

This means that we are substracting

something from something

3 – 1 = 2

Motyle latają w chmurkach

I bawią się w chowanego

Jeden przysiadł na murku –

Neleży odjąć jego.

Butterflies fly in the clouds

And play hide and seek

One sat on the wall –

Let’s subtract him.

MNOŻENIE (multiplying)

Przyszła pora na mnożenie

Więc zwiększamy kilkakrotnie

Wszystkie rzeczy i stworzenia

By nie stały tak samotnie

It is time to multiply

So we increase several times

All things and creatures

So they do not become so lonely

3 x 2 = 6

W każdej dużej matrioszce

Siedzi jedna, mniejsza troszkę.

Wszystkie bez trudu szybko zliczymy

Jeżeli dwa przez trzy pomnożymy

In each large matrioszka

One more is sitting, a little smaller.

We can count them all quickly

If we multiply two by three

3 x 2 = 6

DZIELENIE ( dividing)

Żeby podzielić coś i już,

Nie zawsze będzie potrzebny nóż

Pamiętaj, że wszystko bez wyjątku

Dzielimy na równe kawalątka,

Na równe części czy liczbę porcji,

By swym podziałem nie wzbudzać emocji.

To divide something now,

Not always we will need a knife

Remember that all without exception

We divide into equal pieces,

Equal parts and the number of servings,

So this dividing does not arouse emotions.

Klaun zadziwić wszystkich pragnie,

Kartki tnie na części ładnie,

Równo dzieli papier gładki, 

Wyszły trzy karteczki z kartki.

3 : 3 = 1

Clown desires to amaze all

Cuts the paper beautifully in pieces

Evenly divides smooth paper

And there are 3 sheets from 1

Keep learning Polish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.