LearnPolishwith Us!

Start Learning!

Polish Language Blog

Spring in Polish poetry Posted by on Apr 30, 2017 in Literature, Poetry

Spring is here! Well, almost…It’s starting slowly here in New England! There are so many beautiful Polish poems about Spring. Today I chose one by Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Enjoy!

Spring at my parents farm in Poland

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

  “Babcia na wiosnę”

“Grandma for Easter

Niebo włożyło turban obłoczny z jaskółką,

Jabłonie stoją w wielkich kapeluszach z kwiatów

Szeptania-pogłaskania lecą z pyłem kwiatów

Omijając twarz moją jako liść pożółkłą.

The sky has put a turban clouded with a swallow,

The apple trees stand in big hats of flowers

Whispering-flutters fly with dust of flowers

Bypassing my face as a yellowed leaf.

Lipy stroją się w jedwab zielony i nowy,

Jak biżuteria szczęścia płoną sznury kwiatów

Pocałunki żeglują na muzyce kwiatów

Mijając moją szyję w szaliku włóczkowym.

Lindens dress in green and new silk,

Like happiness’s jewelry are burning flowers

Kisses sail on floral music

Passing my neck in a yarn scarf.

Zamknę najszczelniej serce przed śpiewem słowika

I pójdę przez gąszcz kwitnień, rozkwitów, kwiatów,

Przez chmury całowanych, kołysanych kwiatów,

Nie śmiąc przypiąć do piersi fijołka czy storczyka.

I close my heart most closely before singing the nightingale

And I will go through a flowering bloom, flowering, flowers,

Through the clouds of kissed, rocked flowers,

Will not dare pin the fiddle or orchid to the breast.

Pod modną parasolką świat w śmiechu się trzęsie.

Patrzy zabójczym okiem zza bukietu kwiatów,

Ma we krwi wszystkie wonie, wszystkie gwiazdy światów,

I ma mnie, jak bezwiedną, zimną łzę na rzęsie.

Under a fashion umbrella, the world shakes laughing.

He looks with the killer eye behind the bouquet of flowers,

He has in his blood all the scents, all the stars of the worlds,

And he has me, like the unconscious, cold tear on the lashes.

Share this:
Pin it

About the Author:Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew up in Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.


Leave a comment: