Polish Language Blog
Menu
Search

Traveling on a plane in Poland Posted by on Apr 19, 2018 in Phrases

If it is traveling to Poland on a plane or traveling on a plane while in Poland, knowing some of the airport travel phrases can be useful.

Image courtesy Pixabay.com

I would like to collect my tickets – chciałbym/chciałabym odebrać moje bilety
I booked on the internet – dokonałem/dokonałam rezerwacji przez internet
do you have your booking reference? – czy ma pan/pani numer rezerwacji?
your passport and ticket, please – poproszę pana/pani paszport i bilet

did you pack your bags yourself? – czy sam pan/pani się pakował/pakowała?
has anyone had access to your bags in the meantime? – czy ktokolwiek miał dostęp do pana/pani bagaży w międzyczasie?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? – czy ma pan/pani jakieś płyny lub ostre przedmioty w bagażu podręcznym?
how many bags are you checking in? – ile sztuk bagażu rejestrowanego pan/pani nadaje?

would you like a window or an aisle seat? – chciałby pan/chaciałaby pani miejsce przy oknie czy przy korytarzu?
enjoy your flight! – życzymy miłego lotu!

what’s your seat number? – jaki ma pan/pani numer miejsca?
could you please put that in the overhead locker? – czy mógłby pan/mogłaby pani to umieścić w schowku nad głową?
please pay attention to this short safety demonstration – prosimy o uwagę podczas krótkiej demonstracji zasad bezpieczeństwa
please turn off all mobile phones and electronic devices – proszę wyłączyć telefony komórkowe oraz urządzenia elektroniczne
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign – kapitan wyłączył sydnalizację “zapiąć pasy”

we’ll be landing in about fifteen minutes – będziemy lądowali za około piętnaście minut
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position – prosimy zapiąć pasy oraz ustawić oparcie fotela w pozycji pionowej
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off – prosimy o pozostanie na swoich miejscach aż do całkowitego zatrzymania się samolotu, a sygnalizacja “zapiąć pasy” nie zostanie wyłączona

 

Safe travels!

Tags: , , ,
Keep learning Polish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.