Polish Language Blog
Menu
Search

Wyliczanki – polish counting rhymes Posted by on Jun 29, 2014 in Uncategorized

Image by abakedcreation on flickr.com

Image by abakedcreation on flickr.com

Counting rhymes are so much fun for kids! Kids absolutely love them! These are usually the first rhymes they remember:)

Here are few Polish popular wyliczanki:

 

Raz i dwa, raz i dwa,

pewna pani miała psa,

trzy i cztery, trzy i cztery,

pies ten dziwne miał maniery.

Pięć i sześć, pięć i sześć,

wcale lodów nie chciał jeść.

Siedem, osiem, siedem, osiem,

wciąż o kości tylko prosił.

Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,

kto z was kości mu przyniesie?

Może ja, a może Ty.

Licz od nowa: raz, dwa, trzy.

One and two, one and two,
a lady had a dog,

three and four, three, and four,

This dog had a strange manners.

Five and six, five and six,

did not want to eat ice cream.

Seven, eight, seven, eight,

Kept asking for a bone.

Nine, ten, nine, ten,

one of you will bring him to the bone?

Maybe I, maybe you do.

Count again: one, two, three

Idzie rak idzie rak czasem naprzód czasem wspak.

Idzie rak nieborak jak ugryzie będzie znak.

Goes cancer, cancer sometimes goes forward sometimes backwards.

Goes cancer and when he bites, he will leave a mark.

Toczył zając wielką dynię

Przez tropiki, przez pustynię

Toczył zając wielką dynię.

Toczył, toczył dynię w dół,

Pękła dynia mu na pół!

Pestki z niej się wysypały,

Więc je zbierał przez dzień cały.

Raz, dwa, trzy! Ile pestek zbierzesz Ty!?

Rabbit was rolling a big pumpkin

Throughout the tropics, the desert

Rabbit was rolling a big pumpkin.

He fought, fought squash down

Pumpkin broke in half!

Seeds of it are spilled,

So he gathered them all day long.

One, two, three! How many seeds will collect you!?

Palec pod budkę, bo za minutkę

budka się zamyka, gości nie przymyka

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela

budka się otwiera

Finger under the hood, because for a minute

box closes, guests do not turn a blind

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Booth opens

Do następnego razu… (Till next time…)

Keep learning Polish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.


Comments:

  1. T. Child:

    Translation for “rak” is a crab.

  2. Danny:

    As T.Child says – the translation for rak is wrong. Please, Kasia, can you update your post? Rak is crayfish/rock lobster.