Thai Language Blog

Thank you! Please check your inbox for your confirmation email.
You must click the link in the email to verify your request.

100+ Thai Words for Food and Drink Posted by on Aug 10, 2016 in Uncategorized

Eating out or shopping for food is always an experience in Thailand – the sounds, smells, and sights of a bustling market, hole-in-the-wall restaurant, or street corner packed with vendors. Whether you’re buying fresh, unique fruits from a market, chowing down in a local food court, or picking up ingredients to make your own Thai feast at home, you’ll be much better off if you’re equipped with some useful Thai food & drink vocabulary. Here’s a list of 100+ Thai words related to food and drink for you to study to help you in your quest to eat your way across the country:

Fruits

Bangkok market, by Andrea Schaffer from flickr.com.

Bangkok market, by Andrea Schaffer from flickr.com.

 • mango (มะม่วงสุก – má-mûang)

 • young coconut (มะพร้าวอ่อน – má-práao-òn)

 • pineapple (สับปะรด – sàp-bpà-rót)

 • banana (กล้วย – glûay)

 • papaya (มะละกอ – má lá gor)

 • durian (ทุเรียน – tú rian)

 • mangosteen (มังคุด – mang kút)

 • rambutan (เงาะ – ngór)

 • longan (ลำไย – lam-yai)

 • rose apple (ชมพู่ – chom-pôo)

 • guava (ฝรั่ง – fà-ràng)

 • dragonfruit (แก้วมังกร – gâew mang-gon)

 • pomelo (ส้มโอ – sôm oh)

 • tamarind (มะขาม – má kăam)

 • jackfruit (ขนุน – ka-nŭn)

 • strawberry (สตรอว์เบอร์รี่ – sà-dtror-ber-rêe)

 • lychee (ลิ้นจี่ – lín jèe)

 • watermelon (แตงโม – dtaeng moh)

 • starfruit (มะ เฟือง – má feuang)

 • persimmon (ลูกพลับ – lôok-pláp)

Vegetables

Image by Doug Beckers from flickr.com

Image by Doug Beckers from flickr.com

 • tomato (มะเขือเทศ – má-kĕua tâyt)

 • lettuce (ผัก กาดหอม – pàk gàat hŏm)

 • onion (หอม หัวใหญ่ – hŏm hŭa yài)

 • spinach (ผักขม – pàk kŏm)

 • cucumber (แตงกวา – dtaeng-gwaa)

 • potato (มันฝรั่ง – man fà-ràng)

 • sweet potato (มัน เทศ – man tâyt)

 • broccoli (บร็อคโคลี่ – BRÁWK-KO-LÊE)

 • cauliflower (กะหล่ำดอก – gà-làm dòk)

 • beans (ถั่ว – tùa)

 • mushroom (เห็ด – hèt)

 • corn (ข้าว โพด – kâao pôht)

 • garlic (กระเทียม – grà tiam)

 • carrot (แครอท – kae-rôt)

 • pumpkin (ฟัก ทอง – fák tong)

 • asparagus (หน่อไม้ฝรั่ง – nòr máai fà-ràng)

 • shallot (หอม เล็ก – hŏm lék)

 • morning glory (ผักบุ้ง – pàk bûng)

 • chilli (พริก – prík)

 • lemongrass (ตะไคร้ – dtà-krái)

 • cabbage (กะหล่ำปลี – gà-làm bplee)

 • ginger (ขิง – kĭng)

 • bamboo shoots  (หน่อไม้ – nòr máai)

 • watercress (ผักน้ำ – pàk nám)

 • eggplant (มะเขือยาว – má-kĕua yaao)

Meat & Seafood

Fresh seafood in the market.

Fresh seafood in the market.

 • meat (เนื้อสัตว์ – néua sàt)

 • chicken (ไก่ – gài)

 • chicken wing (ปีกไก่ – bpèek gài)

 • beef (เนื้อวัว – néua wua)

 • pork (หมู – mŏo)

 • mutton (เนื้อแกะ – néua gàe)

 • duck (เป็ด – bpèt)

 • sausage (ไส้กรอก – sâi gròk)

 • bacon (เบคอน – bay-kon)

 • ham (แฮม – haem)

 • turkey (ไก่งวง – gài nguang)

 • ribs (ซี่โครง – sêe krohng)

 • meatball (ลูกชิ้น – lôok chín)

 • bullfrog (กบนา – gòp naa)

 • seafood (อาหาร ทะเล – aa hăan tá-lay)

 • fish (ปลา – bplaa)

 • salmon (ปลา แซลมอน – bplaa saen-mon)

 • shrimp/prawn (กุ้ง – gûng)

 • lobster (กุ้งก้ามกราม – gûng gâam graam)

 • tuna (ปลาทูน่า – bplaa too-nâa)

 • crab (ปู – bpoo)

 • oyster (หอยนางรม – hŏi naang rom)

 • squid (ปลาหมึก – bplaa mèuk)

 • catfish (ปลากด – bplaa gòt)

 • fishball (ลูกชิ้นปลา – lôok chín bplaa)

Common Thai Dishes

Thai food

Explore the cuisine of Thailand!

 • sticky rice (ข้าวเหนียว – kâao nĭeow)

 • fried rice (ข้าวผัด – kâao pàt)

 • pork and rice omelet (ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง – kâao kài jieow song krêuang)

 • Hainanese chicken rice (ข้าวมันไก่ – kâao man gài)

 • roast red duck on rice (ข้าวหน้าเป็ด – kâao nâa bpèt)

 • Pad Thai (ผัดไทย – pàt tai)

 • Khao Soi (ข้าวซอย – kâao soi)

 • egg noodle soup with red roast pork (บะหมี่หมูแดง – bà-mèe mŏo daeng)

 • drunken noodles (ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา – gŭay-dtĭeow pàt kêe mao)

 • Pad see ew (ผัดซีอิ๊ว – pàt-see-íw) – noodles stir-fried w/ soy sauce

 • yellow curry (แกงกะหรี่ – gaeng gà rèe)

 • green curry (แกงเขียวหวาน – gaeng kĭeow wăan)

 • red curry (แกงเผ็ด – gaeng pèt)

 • Phanaeng curry (แกงพะแนง – gaeng pá-naeng)

 • Massaman curry (แกงมัสมั่น – gaeng mát-sà-màn)

 • Tom Yum Goong (ต้มยำกุ้ง – dtôm yam gûng)

 • papaya salad (ส้มตำ – sôm dtam)

 • Pad Ka-Prao (ผัดกะเพรา – pàt gà prao) – stir fried pork w/ holy basil

 • Tom Kha Gai (ต้มข่าไก่ – dtôm-kàa gài) – Thai coconut soup

 • chicken w/ cashew nuts (ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ – gài pàt mét má-mûang hĭm-má-paan)

Drinks

Mmmm.... fresh smoothie!

Mmmm…. fresh smoothie!

 • water (น้ำ – nám)

 • tea (ชา – chaa)

 • iced tea (ชาเย็น – chaa yen)

 • hot tea (ชาร้อน – chaa rón)

 • coffee (กาแฟ – gaa fae)

 • iced coffee (กาแฟเย็น – gaa-fae yen)

 • hot coffee (กาแฟร้อน – gaa-fae rón)

 • fruit juice (น้ำ ผลไม้ – nám pŏn-lá-máai)

 • orange juice (น้ำส้ม – nám sôm)

 • lime juice (น้ำมะนาว – nám má-naao)

 • coconut juice (น้ำมะพร้าว – nám má-práao)

 • smoothie (น้ำผลไม้ปั่น – nám pŏn-lá-máai bpàn)

 • milk (นม – nom)

 • soda (โซดา – soh daa)

 • Coke (โค้ก – kóhk)

 • beer (เบียร์ – bia)

 • wine (ไวน์ – wai)

 • red wine (ไวน์แดง – wai daeng)

 • white wine (ไวน์ขาว – wai kăao)

 • liquor/spirits (สุรา – sù raa)

Hungry yet? I’m sure you are! If your mouth isn’t watering yet, then check out this short video giving a “Culinary Tour of Thailand” to see some of these delicious dishes up close:

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Share this:
Pin it

About the Author: sasha

Sasha is an English teacher, writer, photographer, and videographer from the great state of Michigan. Upon graduating from Michigan State University, he moved to China and spent 5+ years living, working, studying, and traveling there. He also studied Indonesian Language & Culture in Bali for a year. He and his wife run the travel blog Grateful Gypsies, and they're currently trying the digital nomad lifestyle across Latin America.