Thai Language Blog
Menu
Search

100+ Thai Words for Food and Drink Posted by on Aug 10, 2016 in Uncategorized

Eating out or shopping for food is always an experience in Thailand – the sounds, smells, and sights of a bustling market, hole-in-the-wall restaurant, or street corner packed with vendors. Whether you’re buying fresh, unique fruits from a market, chowing down in a local food court, or picking up ingredients to make your own Thai feast at home, you’ll be much better off if you’re equipped with some useful Thai food & drink vocabulary. Here’s a list of 100+ Thai words related to food and drink for you to study to help you in your quest to eat your way across the country:

Fruits

Bangkok market, by Andrea Schaffer from flickr.com.

Bangkok market, by Andrea Schaffer from flickr.com.

 • mango (มะม่วงสุก – má-mûang)

 • young coconut (มะพร้าวอ่อน – má-práao-òn)

 • pineapple (สับปะรด – sàp-bpà-rót)

 • banana (กล้วย – glûay)

 • papaya (มะละกอ – má lá gor)

 • durian (ทุเรียน – tú rian)

 • mangosteen (มังคุด – mang kút)

 • rambutan (เงาะ – ngór)

 • longan (ลำไย – lam-yai)

 • rose apple (ชมพู่ – chom-pôo)

 • guava (ฝรั่ง – fà-ràng)

 • dragonfruit (แก้วมังกร – gâew mang-gon)

 • pomelo (ส้มโอ – sôm oh)

 • tamarind (มะขาม – má kăam)

 • jackfruit (ขนุน – ka-nŭn)

 • strawberry (สตรอว์เบอร์รี่ – sà-dtror-ber-rêe)

 • lychee (ลิ้นจี่ – lín jèe)

 • watermelon (แตงโม – dtaeng moh)

 • starfruit (มะ เฟือง – má feuang)

 • persimmon (ลูกพลับ – lôok-pláp)

Vegetables

Image by Doug Beckers from flickr.com

Image by Doug Beckers from flickr.com

 • tomato (มะเขือเทศ – má-kĕua tâyt)

 • lettuce (ผัก กาดหอม – pàk gàat hŏm)

 • onion (หอม หัวใหญ่ – hŏm hŭa yài)

 • spinach (ผักขม – pàk kŏm)

 • cucumber (แตงกวา – dtaeng-gwaa)

 • potato (มันฝรั่ง – man fà-ràng)

 • sweet potato (มัน เทศ – man tâyt)

 • broccoli (บร็อคโคลี่ – BRÁWK-KO-LÊE)

 • cauliflower (กะหล่ำดอก – gà-làm dòk)

 • beans (ถั่ว – tùa)

 • mushroom (เห็ด – hèt)

 • corn (ข้าว โพด – kâao pôht)

 • garlic (กระเทียม – grà tiam)

 • carrot (แครอท – kae-rôt)

 • pumpkin (ฟัก ทอง – fák tong)

 • asparagus (หน่อไม้ฝรั่ง – nòr máai fà-ràng)

 • shallot (หอม เล็ก – hŏm lék)

 • morning glory (ผักบุ้ง – pàk bûng)

 • chilli (พริก – prík)

 • lemongrass (ตะไคร้ – dtà-krái)

 • cabbage (กะหล่ำปลี – gà-làm bplee)

 • ginger (ขิง – kĭng)

 • bamboo shoots  (หน่อไม้ – nòr máai)

 • watercress (ผักน้ำ – pàk nám)

 • eggplant (มะเขือยาว – má-kĕua yaao)

Meat & Seafood

Fresh seafood in the market.

Fresh seafood in the market.

 • meat (เนื้อสัตว์ – néua sàt)

 • chicken (ไก่ – gài)

 • chicken wing (ปีกไก่ – bpèek gài)

 • beef (เนื้อวัว – néua wua)

 • pork (หมู – mŏo)

 • mutton (เนื้อแกะ – néua gàe)

 • duck (เป็ด – bpèt)

 • sausage (ไส้กรอก – sâi gròk)

 • bacon (เบคอน – bay-kon)

 • ham (แฮม – haem)

 • turkey (ไก่งวง – gài nguang)

 • ribs (ซี่โครง – sêe krohng)

 • meatball (ลูกชิ้น – lôok chín)

 • bullfrog (กบนา – gòp naa)

 • seafood (อาหาร ทะเล – aa hăan tá-lay)

 • fish (ปลา – bplaa)

 • salmon (ปลา แซลมอน – bplaa saen-mon)

 • shrimp/prawn (กุ้ง – gûng)

 • lobster (กุ้งก้ามกราม – gûng gâam graam)

 • tuna (ปลาทูน่า – bplaa too-nâa)

 • crab (ปู – bpoo)

 • oyster (หอยนางรม – hŏi naang rom)

 • squid (ปลาหมึก – bplaa mèuk)

 • catfish (ปลากด – bplaa gòt)

 • fishball (ลูกชิ้นปลา – lôok chín bplaa)

Common Thai Dishes

Thai food

Explore the cuisine of Thailand!

 • sticky rice (ข้าวเหนียว – kâao nĭeow)

 • fried rice (ข้าวผัด – kâao pàt)

 • pork and rice omelet (ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง – kâao kài jieow song krêuang)

 • Hainanese chicken rice (ข้าวมันไก่ – kâao man gài)

 • roast red duck on rice (ข้าวหน้าเป็ด – kâao nâa bpèt)

 • Pad Thai (ผัดไทย – pàt tai)

 • Khao Soi (ข้าวซอย – kâao soi)

 • egg noodle soup with red roast pork (บะหมี่หมูแดง – bà-mèe mŏo daeng)

 • drunken noodles (ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา – gŭay-dtĭeow pàt kêe mao)

 • Pad see ew (ผัดซีอิ๊ว – pàt-see-íw) – noodles stir-fried w/ soy sauce

 • yellow curry (แกงกะหรี่ – gaeng gà rèe)

 • green curry (แกงเขียวหวาน – gaeng kĭeow wăan)

 • red curry (แกงเผ็ด – gaeng pèt)

 • Phanaeng curry (แกงพะแนง – gaeng pá-naeng)

 • Massaman curry (แกงมัสมั่น – gaeng mát-sà-màn)

 • Tom Yum Goong (ต้มยำกุ้ง – dtôm yam gûng)

 • papaya salad (ส้มตำ – sôm dtam)

 • Pad Ka-Prao (ผัดกะเพรา – pàt gà prao) – stir fried pork w/ holy basil

 • Tom Kha Gai (ต้มข่าไก่ – dtôm-kàa gài) – Thai coconut soup

 • chicken w/ cashew nuts (ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ – gài pàt mét má-mûang hĭm-má-paan)

Drinks

Mmmm.... fresh smoothie!

Mmmm…. fresh smoothie!

 • water (น้ำ – nám)

 • tea (ชา – chaa)

 • iced tea (ชาเย็น – chaa yen)

 • hot tea (ชาร้อน – chaa rón)

 • coffee (กาแฟ – gaa fae)

 • iced coffee (กาแฟเย็น – gaa-fae yen)

 • hot coffee (กาแฟร้อน – gaa-fae rón)

 • fruit juice (น้ำ ผลไม้ – nám pŏn-lá-máai)

 • orange juice (น้ำส้ม – nám sôm)

 • lime juice (น้ำมะนาว – nám má-naao)

 • coconut juice (น้ำมะพร้าว – nám má-práao)

 • smoothie (น้ำผลไม้ปั่น – nám pŏn-lá-máai bpàn)

 • milk (นม – nom)

 • soda (โซดา – soh daa)

 • Coke (โค้ก – kóhk)

 • beer (เบียร์ – bia)

 • wine (ไวน์ – wai)

 • red wine (ไวน์แดง – wai daeng)

 • white wine (ไวน์ขาว – wai kăao)

 • liquor/spirits (สุรา – sù raa)

Hungry yet? I’m sure you are! If your mouth isn’t watering yet, then check out this short video giving a “Culinary Tour of Thailand” to see some of these delicious dishes up close:

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Keep learning Thai with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: sasha

Sasha is an English teacher, writer, photographer, and videographer from the great state of Michigan. Upon graduating from Michigan State University, he moved to China and spent 5+ years living, working, studying, and traveling there. He also studied Indonesian Language & Culture in Bali for a year. He and his wife run the travel blog Grateful Gypsies, and they're currently trying the digital nomad lifestyle across Latin America.