Dutch Language Blog
Menu
Search

The Joke’s on You: How to Make Funnies in Dutch Posted by on May 9, 2014 in Culture

They may have a reputation for being conservative and straight-laced, but the Dutch like to laugh just as much as anyone else. Lachen is het beste medicijn, as they say.

Here are some jokes you can tickle your Dutch friends’ funny bones with. Let the laughter (or eye rolling) begin!
5644277094_c0f696b915_z

Advocaat tijdens een rechtszitting: ‘Tenslotte, edelachtbare, wil ik als verzachtende omstandigheid aanvoeren, dat mijn client nogal hardhorend is en derhalve de stem van zijn geweten niet heeft kunnen verstaan.’

A lawyer during a court trial: “Finally, your honor, I would like to cite as a mitigating factor, that my client is hard of hearing and was therefore unable to hear his conscience.”

 

De nieuwe ambtenaar staat wat hulpeloos met een belangrijk dossier bij de papierversnipperaar. “Kan ik helpen?”, vraagt een secretaresse. “Ja”, zegt hij. “Hoe werkt dat ding?” “Heel simpel”, zegt ze, pakt het dikke dossier en stopt het in de versnipperaar. Zegt de ambtenaar:”Bedankt, maar waar komen de kopien er nu uit?”

The new employee stands helpless at the paper shredder with an important file. “Can I help you?” asks a secretary. “Yes,” he says. “How does this thing work?” “It’s very simple,” she says, taking the thick file and feeding it into the shredder. The employee says: “Thanks, but where do the copies come out?”

 

Een blondje en een brunette zitten aan de bar, tv te kijken. Ze horen op ‘Hart van Nederland’ dat er een man van het flatgebouw af wilt springen. Zegt de brunette “Wedden voor 20 euro dat hij springt?” Het blondje vond dat goed en even later zoals de brunette al voorspelde, springt de man van het flatgebouw af en slaat te pletter op de grond! De brunette verontschuldigt “Ik kan het geld niet van je aannemen… Ik heb het nieuws vandaag al eerder gezien en wist dus al dat de man zou springen.” Waarop de blondine zegt: “Ik had het nieuws vandaag ook al gezien, maar ik had dus echt niet verwacht dat die man nog een keer zou springen!”

A blonde and a brunette are sitting at a bar watching the tv. They hear on ‘Hart van Nederland’ that there’s a man about to jump from an apartment building. The brunette says “Bet you 20 euro that he jumps.” The blonde agreed and moments later, as the brunette predicted, the man jumped from the apartment building and splattered into smithereens on the ground! The brunette confesses “I can’t take your money… I saw the news earlier today and knew that the man was going to jump.” To which the blond replied: “I saw the news today too, but I didn’t expect him to jump a second time!”

 

Een Belg loopt over een Nederlandse begraafplaats. Hij komt tegen één van de grafstenen en leest: Kees van Hoeven, een trouwe man en een perfecte vader. “Dat is zonde,” dacht de Belg. “Die zuinige Nederlanders ook… gooien ze gewoon eventjes 3 mannen in één graf!”

A Belgian walks through a Dutch graveyard. He comes upon one of the tombstones and reads: “Kees van Hoeven, a faithful husband and a perfect father. “What a crime,” thought the Belgian. “Those cheap Dutchmen… throwing three men into one grave!”

 

Hoe krijg je 12 Hollanders achterin een Fiat Panda?
Door een kwartje op de achterbank te leggen.

How do you get 12 Dutchmen in the back of a Fiat Panda?
By placing a dime on the backseat.

 

Got a funny you’d like to add to the mix? Share it in the comments below!

Photo: Card Karma, Flickr Creative Commons
Tags: , , ,
Keep learning Dutch with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: tiffany

Tiffany Jansen is an American magazine and copywriter in the Netherlands.