Polish Language Blog

Thank you! Please check your inbox for your confirmation email.
You must click the link in the email to verify your request.

It’s all about family! Family related phrases in Polish Posted by on Nov 30, 2015 in family, Vocabulary

Family is the single most important influence in a child’s life. From their first moments of life, children depend on parents and family to protect them and provide for their needs. Parents and family form a child’s first relationships.

Family has always been very important to me! To all of us…I think:)

Today few different phrases family related in both English and Polish!

 

happy-big-family

przodek – ancestor

rodzic biologiczny – birth parent

czarna owca rodziny – black sheep of a family

bliskie więzi – close ties

potomek – descendant

rodzina – family

życie rodzinne – family life

rodzinne więzi – family ties

rodzinna tradycja – family tradition

pierworodny – firstborn

pokolenie – generation

dziedzictwo,/pamiątka rodowa – heirloom

rodowód – lineage

w prostej linii – lineal

rodzina wielopokoleniowa – multi-generation family

rodzina wielodzietna – numerous family

jedynak – only child

pochodzenie – origin

wychowywać – to raise

założyć rodzinę – start a family

bliźniak – twin

wychowanie – upbringing

O jego rodzinie nie wiedziała nic. She knew nothing about his family.

Trzecim członkiem rodziny był Steven Vagner. Trzecim członkiem rodziny był Steven Vagner.

W rodzinie nie było żadnej Sary. There was no Sara in the family.

Wychowywał się u swojej rodziny w Warszawie. He had grown up with his family in Warsaw.

Co za nienormalna rodzina! What a revoltingly sick family!

Zauważył, że w jej rodzinie coś jest nie tak. He could see there was something wrong in her family.

Moja rodzina jest dla mnie bardzo ważna. My family is very important to me.

Moja rodzina nie jest taka duża. My family isn’t such a big family.

Był szczęśliwy, otoczony miłością rodziny. He was happy in the love of his family.

Po wojnie rodzina przeżywała trudne chwile. The family had a hard time after the war.

Jest czarną owcą rodziny. He is the black sheep of the family.

To dla mojej rodziny. It’s for my family.

 Jak się miewa pańska rodzina? How is your family doing?

Nasza rodzina miała kilku sławnych przodków. Our family has some distinguished ancestors.

Skąd pochodzą twoi przodkowie? Where are your ancestors from?

Wywodzę się ze szlachetnej rodziny. I come from a noble family.

Pokolenie moich rodziców doświadczyło wojny. My parents’ generation went through the war.

Do następnego razu… (Till next time…)

Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.