Menu
Search

Spring is almost here! Posted by on Apr 29, 2014 in Uncategorized

Image by szlagor on flickr.com

Image by szlagor on flickr.com

I live in New Hampshire….and it was a super long winter! I love skiing and winter sports…but 7 month of winter is a little too much!!! Spring is almost here though…just couple more patches of snow in our yard:)))Yay! I’m thinking positive! So here is a beautiful poem by Jan Brzechwa about Spring!

Przyjście wiosny – The coming of spring

Jan Brzechwa

Naplotkowała sosna

Że już się zbliża wiosna.

Kret skrzywił się ponuro:

-Przyjedzie pewno furą…

Jeż się najeżył srodze:

-Raczej na hulajnodze.

Wąż syknął :-Ja nie wierzę,

Przyjedzie na rowerze.

 Pine gossiped

That spring is approaching .

Mole grimaced ruefully:

-It’ll surely arrived by a carriage …

Hedgehog bristled sorely:

Most likely on a scooter.

Snake hissed:-I do not believe,

It’ll arrive on a bicycle.

Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym,

Przyleci samolotem.

-Skąd znowu –rzekła sroka-

Ja z niej nie spuszczam oka

I w zeszłym roku w maju

Widziałam ją w tramwaju.

-nieprawda! Wiosna zwykle

Przyjeżdża motocyklem.

Blackbird whistled: I know something about this,

It will arrive by plane.

I don’t think so, said magpie

I’m not taking eye out of her 

And last year in May

I saw her in the tram.

Not true! spring usually

Arrives by motorcycle.

A ja wam dowiodę,

Że właśnie samochodem.

-Nieprawda bo w karecie!

W karecie? Cóż pan plecie?

Oświadczyć mogę krótko,

Że płynie właśnie łódką!

And I will prove to you,

That it will arrive by car.

That’s not true! In the carriage!

The carriage? What are you babbling?

I declare briefly

That it will arrive by a boat!

A wiosna przyszła pieszo.

Już kwiatki za nią spieszą,

Już trawy przed nią rosną

I szumią –Witaj wiosno.

And spring came on foot.

And flowers hurry behind her,

And grass grows before it

I hums-Welcome Springtime!

Do następnego razu… (Till next time…)

Keep learning Polish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.