Swedish Language Blog
Menu
Search

A Swedish jingle for grammar Posted by on Jul 25, 2016 in Grammar

There is often a confusion when it comes to Part of Speech & Clauses. Clauses: Subject, Predicate, Sentence Adverb, Verb2 or several depending on the length and aspect of the sentence sometimes, Object/Predicative, Adverbials (time and adverbial of place or degree etc.). The clauses can contain several part of speech words sometimes for example: on the table – på bordet (where is a preposition and bordet in a noun in definite form).

Part of Speech can be: Nouns (Substantiv), Adjective (Adjektiv), Verb (Verb), Numeral (Räkneord), Pronoun (Pronomen), Preposition (Preposition), Adverb (Adverb), Conjunction (Konjunktion), Interjection (Interjektion).

To make it easier for you guys to learn Swedish and how to sort words within part of speech I am giving you Swedish jingle that rhymes really well and you can learn maybe new words in all category at the same time. Isn’t that smart and wonderful?

Substantiv är namn på ting
såsom apa, boll och sting

Adjektiven sen oss lär
hurdana tingen är:
glada, snälla, rara
så som vi ska vara

Verb är sånt
som man kan göra
känna, kramas,
se och röra

Räkneord
som ett, två, tre
det är nåt att räkna med

Pronomen
som den och det
används för det
man ändå vet

Prepositioner
före substantiven står.
Det blir till jul, vid påsk
eller i vår.

Adverben
används lätt
för rum, tid
och sätt.

Konjunktioner
som och, men,
för
och
kan göra meningar så långa så.

Interjektioner
säger vad vi känner
när det värker, svider
och bränner.

source: Maria Bolanders Funktionell svensk grammatik (2005).

 

Tags: , , ,
Keep learning Swedish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it