Irish Language Blog
Menu
Search

Tag Archives: Harry Potter

Céard a déarfá dá mba thusa … Posted by on Feb 15, 2016

www(le Róislín) Seo deich n-abairt le líonadh isteach le mianta agus le manaí agus le hathfhriotail. Is féidir dhá fhreagra nó níos mó a úsáid le cuid acu seo. Agus amanna téann freagra amháin le cúpla frása. Ar ndóigh, ní raibh Gaeilge ag na daoine atá luaite sna habairtí seo (fad m’eolais) ach cuir i…

Continue Reading

Speaking of ‘Féasóga’ — What Color Is His ‘Féasóg’ in Irish? Posted by on Jun 12, 2015

(le Róislín) Lately we’ve been talking a lot about dath gruaige in Irish, including the following: rua, fionnrua, órdhonn, donn, dubh, fionn, liath, and even, as in bréagfholt Phyllis Diller, gorm). We also practiced saying someone “has” a certain color hair in Irish.  Remember, to say the person “has” that color hair, we don’t use…

Continue Reading

‘Owl’ About It? Cineálacha Ulchabhán i nGaeilge (Types of Owls in Irish)  Posted by on Jan 14, 2015

(le Róislín)                                     Since I just happened to mention the term “ulchabhán sneachtúil” in the most recent blog, I thought it would be fun to look into some other types of owls and what they’re called in Irish. …

Continue Reading

Cineálacha eolaithe (síceolaí agus bitheolaí, mar shampla … agus mar nuafhocal–*Pottereolaí) Posted by on Jul 31, 2014

(le Róislín) Ó “agraimeitéareolaí” go “zó-eolaíocht” tá a lán téarmaí leis na foircinn “-eolaí” agus “-eolaíocht” sa Ghaeilge.  To back up, just as English has many “-ologists” and “-ologies,” Irish has many words based on “eolaí” (scientist) and “eolaíocht” (science), all related to an even more basic word, “eolas.”  You might recognize “eolas” from phrases…

Continue Reading

Six Ways to Say, “I Want Some More” in Irish (ag cur Gaeilge ar athfhriotal clúiteach Oilibhéir) Posted by on May 10, 2014

(le Róislín) “Please, sir, …” ráite go truacánta.  And then what?  In the last blog (nasc thíos) , we talked about the “please” part of this sentence.  But there wasn’t enough room to include the different ways to say “I want” or “more.”  So here goes. Our keywords could include the following: maith, díth, iarraidh…

Continue Reading

Deir Tusa ‘Slán,’ Deirimse ‘Haló’ (Saying ‘Hello’ and ‘Goodbye’ in Irish, Cuid a Dó: Goodbye) Posted by on May 27, 2013

(le Róislín) After some deliberation, I decided to hold off on the blog on “ainmneacha sa tuiseal gairmeach” (names in the vocative case), since I think that will probably also be a blag dhá chuid (two-part blog).   Let’s cut right to the chase here and go over some possibilities for saying “goodbye” in Irish.  That…

Continue Reading

Ainteanna nó Aintíní? (Aunts or Aunties?) Posted by on May 14, 2013

 (le Róislín) We’ve recently mentioned Mother’s Day (Lá na Máithreacha) and Father’s Day (Lá na nAithreacha), and we’ve looked at various mother/father expressions (e.g. máthair na mballach, lus gan athair gan mháthair).  For the next couple of blogs, we’ll check out na hainteanna (or should we say “na haintíní“?) and na huncailí (or the occasionally…

Continue Reading

Older posts