Irish Language Blog
Menu
Search

The Irish for ‘I have a fever’ and, in passing, ‘I have the flu/hiccups/pseudopseudohypoparathyroidism’ Posted by on Feb 29, 2020 in Irish Language

(le Róislín)

Téacs Gaeilge le Róislín, 2020; grafaic: http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13540076416672 Creator: Moini, Date Added: November 27, 2012, Source: Open Clip Art Library

Given that a fever is one of the indicators of the novel coronavirus, let’s look at some vocabulary connected to fevers.  The basic structure, like other illnesses or symptoms, is to say that the fever is “on you.”  You may already know sentences like “Tá an fliú orm” or “Tá snag orm”, or to jump from the aonsiollach to the an-ilsiollach, “Tá *bréagbhréaghipeaparaitíoróideacht  orm”.  So, here’s the chart, with a few blanks for you to fill in (freagraí thíos)

Cuid A: Abairtí le rá go bhfuil fiabhras “on a person”

1.. Tá fiabhras orm.

2.. Tá fiabhras __________. (on you, sing.)

3.. Tá fiabhras air.

4..Tá fiabhras __________. (on her)

5..Tá fiabhras  __________ an mbuachaill.

6..Tá fiabhras  __________  an gcailín. (NB: same answer as above)

7.. Bhí fiabhras  __________ Little Willie John de réir an amhráin “Fever” a scríobh Eddie Cooley and Otis Blackwell I 1956, agus ina dhiaidh sin bhí an cineál sin fiabhrais ar Peggy Lee, Elvis, Madonna, agus Beyoncé a chan an t-amhrán sin freisin.  Ach, ar ndóigh, cineál eile fiabhrais a bhí i gceist san amhrán sin!

8..Tá fiabhras orainn.

9..Tá fiabhras _________ (on you, pl.)

10..Tá fiabhras orthu.

11..Tá fiabhras __________ na hothair.

And a few more phrases:

fiabhras ard, a high fever

fiabhras caoi, a hectic fever (téarma nár chuala mé i ngnáthúsáid i nGaeilge nó i mBéarla – sibhse?)

lagfhiabhras, a low fever

sceitse den fhiabhras, a touch of fever

Tá sé ag teacht ó fhiabhras, He’s getting over a fever.

Cuid B: Abairtí ilchineálacha: Can you fill in the blanks for these sentences, using a variety of vocabulary words?

Caithfidh tú __________ don fhiabhras a sheal a thabhairt.  You have to let the fever run its course.

Tá fiabhras ar cheann de na chéad __________ den choróinvíreas.  Fever is one of the first symptoms of the coronavirus.

Bhí an fiabhras ________ tar éis cúpla lá.  The fever broke after a few days.

As for the graphic above, can you complete this sentence:

Ta bean ina luí sa leaba mar tá fiabhras.  Tá _________ ina béal le fáil amach cén __________ atá __________.

I hope you found this helpful  and that everyone is staying healthy.  There are some links to my other coronavirus blogposts below.  Slán go fóill – Róislín

Freagraí:

Cuid A

1.. Tá fiabhras orm.  I have a fever

2.. Tá fiabhras _ort_. (on you, sing.).  You have a fever.

3.. Tá fiabhras air.  He has a fever.

4..Tá fiabhras _uirthi_. (on her) She has a fever.

5..Tá fiabhras  _ar_ an mbuachaill.  The boy has a fever.

6..Tá fiabhras  _ar_ an gcailín.  The girl has a fever.

7.. Bhí fiabhras  _ar_ Little Willie John … Little Willie John had a fever …

8..Tá fiabhras orainn.  We have a fever.

9..Tá fiabhras _oraibh_ (on you, pl.).  You (pl.) have a fever.

10..Tá fiabhras orthu.  They have a fever.

11..Tá fiabhras _ar_ na hothair. The patients have a fever.

Cuid B.

Caithfidh tú _ligean_ don fhiabhras a sheal a thabhairt.

Tá fiabhras ar cheann de na chéad _siomptóim_ den choróinvíreas.

Bhí an fiabhras _caite_ tar éis cúpla lá.

Ta bean ina luí sa leaba mar tá fiabhras uirthi.  Tá teirmiméadar ina béal le fáil amach cén teocht atá uirthi. A woman is lying down in (the) bed because she has a fever.  She has a thermometer in her mouth to find out what her temperature is.

Gluais: an fliú, the flu; *bréagbhréaghipeaparaitíoróideacht, pseudopseudohypoparathyroidism (*m’aistriúchán féin mar ní bhfuair mé in áit ar bith eile é); caite: here “broken,” usually: spent, consumed, worn out, etc.; othar, a patient; seal, turn, spell, course; snag, the hiccups; tar éis, after

Nasc: Coronavirus Terms in Irish:  A-Z  (aisdúichiú go zónóiseach) Posted by  on Jan 31, 2020 in Irish Language

Irish Words for Sneezing and Coughing — Sraothartach agus Casachtach (COVID-19 terms)Posted by  on Feb 18, 2020 in Irish Language

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Keep learning Irish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

Leave a comment: