Oideas i nGaeilge: Arán Sóide Éireannach, agus Aistriúchán Béarla (and an English translation)

Posted on 11. Dec, 2014 by in Irish Language

(le Róislín)

Arán sóide Éireannach (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soda_bread.jpg; tuilleadh eolais faoin ngrafaic thíos)

Arán sóide Éireannach (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soda_bread.jpg; tuilleadh eolais faoin ngrafaic thíos)

Mí na Nollag!  Seo an séasúr le bheith ag bácáil.  Brioscaí, cístí, fíoracha sinséir, donnóga, agus araile.  Ach má tá tú ag iarraidh gan barraíocht rudaí milse a dhéanamh i mbliana, seo oideas d’arán blasta.  Níl siúcra ar bith ann, ar ndóigh, ach má tá tú ag iarraidh blas beagán milis, bain triail as le subh nó leathán torthaí, agus le him freisin, más mian leat.  Is maith liomsa go mór na subha agus na leatháin nach bhfuil siúcra ar bith iontu.  Tá siad milis ach níl siad rómhilis.  Ní hiad na táirgí le milseoirí bréige atá i gceist agam mar ní maith liom iadsan ach oiread ach táirgí a úsáideann torthaí mar mhilseoirí nádúrtha mar atá ag comhlachtaí mar Polaner agus Crofters (www.polanerspreads.com agus www.croftersorganic.com; dála an scéil, níl baint ar bith agam leo).

Pé scéal é, seo an t-oideas, an chlasaic Éireannach, arán sóide (soda bread).   Simplí mar níl giosta aráin nó éirí de dhíth air.  Tá dhá chineál arán sóide ann, ceann le plúr bán agus ceann eile le plúr donn.  Déantar an t-oideas sa bhlag seo le plúr donn (lánchruithneacha) agus bán.  Tá an t-oideas coitianta go leor ach cuirimse rud éigin isteach nach gcuireann an chuid is mó daoine, fad m’eolais.  Cén rud é sin?  Léigh leat!

Arán Sóide (donn): Na Comhábhair

plúr donn: ceithre chupán agus plúr bán: dhá chupán

bláthach, bainne géar, nó bainne géaraithe le gealtartar: cupán amháin agus giota beag eile má tá sé de dhíth don uigeacht

sóid aráin (décharbónáit sóidiam): taespúnóg amháin

salann: taespúnóg amháin, agus gráinnín eile don ghlónra

Agus más rogha leat:

gealacán uibhe (ón ubh a úsáidfidh tú don ghlónra — an gealacán mar chomhábhar san arán agus an buíocán don ghlónra) — thosaigh mé le seo a dhéanamh mar cad é eile a dhéanfá le gealacán ubh amháin?  Ní leor d’uibheagán é agus ní mórán é le n-ithe leis féin.  Cuir an gealacán (é buailte) sa bhainne nó cuir sa taos é nuair a bheas an taos leathmheasctha agus measc níos mó é.  Is é mo bharúil go mbíonn an t-arán beagán níos éadroime le gealacán na huibhe ann.  Agus is í troime an príomhdháinséar a bhaineanns le bácáil arán sóide.  Amanna tagann sé amach mar bhríce, róthrom.  Tharla sé dom uair amháin, pé scéal é.  I ndiaidh na huaire sin, fadhb ar bith.

Glónra (rud nach bhfuil i ngach oideas arán sóide ach rud a dhéanaim féin, de ghnáth): buíocán uibhe agus beagán uisce agus gráinnín salainn, measctha le chéile go dtí go bhfuil sé mar leacht gan chnapanna gan righne.

Más mian leat, is féidir rudaí mar chuiríní nó rísíní a chur ann, nó le bheith neamhthraidisiúnta, síolta lus na gréine, cnónna mionghearrtha, srl.

Treoracha

 1. Measc na comhábhair thirime le chéile i mbáisín agus déan “tobar” (poll) sa lár.
 2. Cuir an chuid is mó den bhainne sa tobar, go leor de le taos tiubh a dhéanamh (ach fág giota beag den bhainne amuigh; seans go mbeidh sé de dhíth níos moille).
 3. Measc le spúnóg adhmaid é. Ba chóir go mbeadh an meascán bog ach gan a bheith fliuch. Measc go héadrom agus go tapaidh é.  Má tá an meascán rórighin, úsáid beagán níos mó bainne.
 4. Cuir beagán plúir ar do lámha agus cuir an meascán ar losaid phlúrtha nó ar chlár plúrtha agus leacaigh an taos i gcruth ciorcail thart fá orlach go leith ar airde.
 5. Cuir an glónra ar an taos le scuab thaosráin. Tá a lán cineálacha glónra ann ach má úsáideann tú ubh amh sa ghlónra, cuirtear ar an arán roimh bhácáil é.
 6. Cuir an taos ar leathán bácála smeartha (le him nó le hola chócaireachta) agus gearr cros mhór thairis le scian phlúrtha. I mo thaithí féin, is féidir leathán bácála cothrom nó panna builín cruinn a úsáid. I mo thaithí féin, ar a laghad, coinníonn an t-arán a chruth, fiú ar leathán cothrom.  Tar éis an tsaoil, is taos é — ní fuidreamh é.
 7. Bácáil in oigheann 375-400°F ar feadh 40 nóiméad é.
 8. Úsáid tástálaí císte (nó scian) le fáil amach an bhfuil sé réidh nó nach bhfuil. Bí cinnte go dtagann an tástálaí amach glan lonrach agus nach bhfuil taos amh (neamhbhácáilte) fós ann. Má tá sé taosach fós, lig don arán bácáil ar feadh, b’fhéidir, cúig nóiméad eile agus tástáil aríst é.
 9. Lig don arán fuarú ar raca sreinge agus ansin cuir éadach glan mar thuáille tae thart ar an arán chun é a choinneáil bog go dtí go n-itear é.
 10. Bain sult as!

Sin é, arán sóide.  An-bhlasta, go mór mór le him agus le subh, mar a dúirt mé thuas.  Nó le cáis.

Chuala mé i gcónaí gan arán úr a ithe agus é te fós ón oigheann.  Leis an fhírinne a dhéanamh, níl a fhios agam cén fáth.   Ach is dócha gur chóir gan an t-arán seo a ithe go dtí go bhfuil sé fionnuar (ag teocht an tseomra).    Ansin, plac ort.  SGF — Róislín

PS: I found one especially helpful website that shows six rolls with different glazes, plain (no glaze), water, egg white, egg yolk, butter, and milk (www.thefreshloaf.com/lessons/glazing).  All the glazes look good, but the egg yolk one is the shiniest.

And here’s another site which has a brief history of Irish soda bread and answers a question I’ve long wondered about.  When was baking soda introduced into Ireland?   I don’t suppose the SeanGhaeil had it!  According to Abigail’s Bakery, it was in the 1840s.  Suimiúil!  Seo an nasc: www.abigailsbakery.com/bread-recipes/history-of-irish-soda-bread.htm.  Agus mo chlásal séanta, I have no connection with Abigail’s Bakery; they just happened to be the first hit I got looking at the history of soda bread and their website looks impressive.

Tuilleadh eolais faoin ngrafaic: {{Information| |Description = Whole wheat soda bread. |Source = http://www.flickr.com/photos/moria/18672876/ |Date = June 11, 2005 |Author = Heather “Moria” |Permission = cc-by-2.0 |other_versions = }} {{cc-by-2.0}} Category:Bread

A Recipe in Irish: Irish Soda Bread (a translation of: Oideas i nGaeilge: Arán Sóide Éireannach)

(by Róislín)

December (lit. the Month of Christmas)!  This is the season to be baking.  Cookies, cakes, gingerbread men, brownies, et cetera.  But if you don’t want to be making too many sweet things this year, here’s a recipe for a tasty bread.  There’s no sugar at all in it, of course, but if you want a little bit of a sweet taste, try it with jam or a fruit spread, and with butter also, if you like.  I really like the jams and spreads that don’t have any sugar.  They’re sweet, but not too sweet.  I don’t mean the products with artificial sweeteners because I don’t like them either, but products that use fruit as a natural sweetener, made by companies such as Polaner and Crofters (www.polanerspreads.com and www.croftersorganic.com, neither of which I have any connection to).

Anyway, here’s the recipe, the Irish classic, soda bread.  Simple, because it doesn’t need baker’s yeast or to rise.  There are two types, with white flour and with brown flour.  The recipe in this blog is made with a mixture of brown (whole-wheat) and white flour.  The recipe is common enough but I put something in that, as far as I know, most people don’t.  What’s that?  Read on!

Soda Bread (brown): The Ingredients

brown flour: four cups and white flour: two cups

buttermilk, sour milk, or milk soured with cream of tartar: one cup and a little more if needed for the texture

baking soda (bicarbonate of soda): one teaspoon

salt: a teaspoon, and an extra pinch for the glaze

And, optionally:

an egg white (from the egg you’ll use for the glaze — the white as an ingredient in the bread and the yolk for the glaze) — I started to do this because what else would you do with the white of one egg?  It’s not enough for an omelette and it’s not much to eat by itself.  Put the egg white (beaten) in the milk or put it in the dough when it’s partially mixed and mix it some more.  In my opinion, the bread is a little lighter with the egg white in it.   And heaviness is the main danger concerning soda bread.  Sometimes it comes out like a brick, too heavy.  It happened to me once, anyway.  After that time, no problem.

Glaze (something that’s not in every soda bread recipe but which I usually do): an egg yolk and a little water and a pinch of salt, mixed together until it’s a liquid without lumps or stringiness (ropiness). 

If you want, you can add things like currants or raisins, or to be non-traditional, sunflower seeds, chopped nuts, etc. 

Instructions

 1. Mix the dry ingredients together in a basin and make a “well” ((hole) in the middle.
 2. Put most of the milk in the well, enough of it to make a thick dough (but leave a little bit of the milk out; perhaps it will be needed later)
 3. Mix it with a wooden spoon. The mixture should be soft but not wet. Mix it lightly and quickly.  If the mixture is too stiff, use a little more milk. 
 4. Put a little flour on your hands and put the mixture on a floured kneading-trough or on a floured board and flatten the dough in the shape of a circle about an inch and a half high.
 5. Put the glaze on the dough with a pastry brush. There are many types of glaze, but if you use raw egg in the glaze, it is put on the bread before baking.
 6. Put the dough on a baking sheet greased (with butter or with cooking oil) and cut a big cross across it with a floured knife. In my experience, one can use either a flat baking sheet or a round or rectangular loaf pan.  In my own experience, the bread keeps its shape, even on a flat sheet.  After all, it’s a dough, not a batter. 
 7. Bake it in 375-400°F oven for 40 minutes.
 8. Use a cake tester (or a knife) to find out if it’s ready or not. Be sure the tester comes out clean and shiny, without any raw (unbaked) dough still on it.  if it is still doughy, let the bread bake for another, say, five minutes, and test it again. 
 9. Let the bread cool on a wire rack and then put a clean cloth, like a tea towel around the bread to keep it soft until it is eaten.
 10. Enjoy!

That’s it, soda bread.  Very tasty, especially with butter and jam, as I said above.  Or with cheese.

I have always heard that one shouldn’t eat fresh bread while it’s warm from the oven.  To tell the truth, I don’t know why.  But I suppose it’s better not to eat this bread until it is cool (room temperature).  Then, dig in!  Goodbye for now– Róislín

PS: I found one especially helpful website that shows six rolls with different glazes, plain (no glaze), water, egg white, egg yolk, butter, and milk (www.thefreshloaf.com/lessons/glazing).  All the glazes look good, but the egg yolk one is the shiniest. 

And here’s another site which has a brief history of Irish soda bread and answers a question I’ve long wondered about.  When was baking soda introduced into Ireland?   I don’t suppose the ancient Irish had it!  According to Abigail’s Bakery, it was in the 1840s.  Interesting! Here’s the link: www.abigailsbakery.com/bread-recipes/history-of-irish-soda-bread.htm.  And my disclaimer,  I have no connection with Abigail’s Bakery; they just happened to be the first hit I got looking at the history of soda bread and their website looks impressive. 

More info on the graphic: {{Information| |Description = Whole wheat soda bread. |Source = http://www.flickr.com/photos/moria/18672876/ |Date = June 11, 2005 |Author = Heather “Moria” |Permission = cc-by-2.0 |other_versions = }} {{cc-by-2.0}} Category:Bread

Luan Glas (or should it be ‘Luan Uaine’?): Green Monday

Posted on 08. Dec, 2014 by in Irish Language

(le Róislín)

Céard atá i do mhálasa? http://www.clker.com/clipart-green-shopper-bag-1.html

Céard atá i do mhálasa? http://www.clker.com/clipart-green-shopper-bag-1.html

I recently saw an article from WHEC (nasc thíos) that happened to sort of sum up my view on “coined shopping days.”  It starts out, “Just when you thought all the coined shopping days were over, today is Green Monday.”  The article stops just short of being a jeremiad about the commercialization of Christmas .

The “coined shopping days,” of course are, hmm, well let’s do them in Irish, just for the dúshláin [doo-hlawn], challenge: Aoine Dhubh (aka on a much more limited basis, Aoine an Bhreacáin, my translation of “Plaid Friday”), Satharn na nGnóthas Beag, Cibearluan agus Máirt na Carthanachta.  All have been discussed in previous blogs in this series (naisc thíos).

So now, we have the latest addition to the series of “laethanta siopadóireachta ceaptha,” which I’ll call “Luan Glas.”

I say, “I’ll call,” because I don’t see any references to “Luan Glas” or “Luan Uaine” online, period.  Of course, these searches I do are always limited by what’s searchable, to point out the obvious, but I always figure they’re a baraiméadar of the word’s general usage.   I even tried “Luan na Glaise” and “Luan na hUaine,” but to no avail.

So I toyed with “Luan Glas” and “Luan Uaine, ” both of which mean “Green Monday,” and it seems to me that “glas” works better.  Normally the guidelines are “glas” for naturally growing things (leaves, grass, etc.) and “uaine” for manufactured or dyed things (clothing, painted objects, etc.).  But “glas” has come to have a lot of the “go-ahead” connotations (An Comhaontas Glas, fiontraíocht ghlas, An tSeachtain Ghlas, srl.), which seem appropriate for Green Monday shopping.

I don’t see any central website for Green Monday that explains the reasoning behind its name, or suggesting translations, so I’ll stick with “Luan Glas,” unless I discover otherwise.  Céard a shíleann tusa?

It’s interesting that the WHEC article cited above asked readers if they had heard of “Green Monday.”  I was surprised to find that it went back as far as 2009.  An cuimhin leat “Luan Glas” a bheith ann sa bhliain sin? 

Bhuel, the question may remain, cén “green” atá i gceist?  “Green” na “ngreenbacks“?  “Green” mar “téigh” nó “gabh ar aghaidh” agus bí ag caitheamh airgid?  “Green” mar an focal “greenery” (as in Christmas trees, garlands, and wreaths)?  “Green” mar an “ecologically conscious green” a bhaineanns leis an gcomhshaol, le plandaí, le fealsúnacht agus le stíl mhaireachtála?  Níl a fhios agam ach, chomh cinnte is atá an Cháisc ar an Domhnach, fuair mé a lán tairiscintí sa ríomhphost le lascainí “Green Monday” ann.   An bhfuair tusa iad freisin?  Agus an bhfuil siad níos fearr ná tairiscintí “Cyber Monday”?  Do bharúil?

But maybe in Ireland there would be forty shades of green for Green Monday? ; )  SGF — Róislín

PS: OMD (Ó, mo Dhia), the following article in comScore tells us there’s also a “Green Tuesday” — will it ever stop?  Soon, I guess, we’ll have Green Monday Eve, Cyber Monday Eve, and Black Friday in July (ar nós “Nollaig in Iúil”): http://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2009/12/Green-Tuesday-Tuesday-December-15-Reaches-Record-913-Million-in-Online-Spending.

Nóta beag faoin bhfrása “chomh cinnte is atá an Cháisc ar an Domhnach” (as sure Easter falls on a Sunday): I was really tempted to improvise with “chomh cinnte is atá uibheacha ina n-uibheacha” (as sure as eggs is eggs) but decided it would be better to stick to the Easter expression, which is traditional.

PS 2 (iarsmaoineamh): It also just occurred to me that “luan glas” could also mean “a green halo,” if we consider the other meaning of “luan.”  Hopefully context rules, in this regard.  Usually, “halo” is specified as “naomhluan,” at least for saints’ halos.  So ceard faoi luanta aingeal?  Diabhal a fhios agam!  Hmm, diabhal, b’fheidir not the best word choice for a rejoinder here!  Anyway, in case you’re wondering, since halos don’t grow naturally, like leaves or grass, we could also say that “luan uaine” means “a green halo.” But how do halos get made anyway?  Could they be green?  A sort of glimmery glowingish green?  And where do they come from?  Do they just appear?  Do they come in different sizes, mar hataí?  Is an angel’s halo the same as a saint’s halo?  Ceisteanna dofhreagartha, a fhad is atá mise i gceist, pé scéal é.  I think I’d better quit while I’m ahead before this discussion gets diagach beyond my ken.

Naisc

A. Glas vs. Uaine

1) Beoir: Uaine nó Glas nó Ceachtar? (Beer: Green/Uaine or Green/Glas or Neither?) Posted on 22. Mar, 2013 by róislín in Irish Language (http://blogs.transparent.com/irish/beoir-uaine-no-glas-no-ceachtar-beer-greenuaine-or-greenglas-or-neither/)

2) Béigil: Uaine nó Glas? (Which Type of ‘Green’ for Bagels?)
Posted on 27. Mar, 2013 by róislín in Irish Language (http://blogs.transparent.com/irish/beigil-uaine-no-glas-which-type-of-green-for-bagels/)

3) Aibhneacha: Glas nó Uaine? (Rivers: Green/Glas or Green/Uaine?) Posted on 29. Mar, 2013 by róislín in Irish Language (http://blogs.transparent.com/irish/aibhneacha-glas-no-uaine-rivers-greenglas-or-greenuaine/)

B. Laethanta Siopadóireachta Ceaptha

1) ‘Sona’ or ‘Shona’ for ‘Happy Christmas’ (Merry Christmas) in Irish?
Posted on 01. Dec, 2014 by róislín in Irish Language (http://blogs.transparent.com/irish/sona-or-shona-for-happy-christmas-merry-christmas-in-irish/)

2) Aoine Dhubh, Aoine an Bhreacáin, agus Cibearluan! (ar leanúint / continued)
Posted on 01. Dec, 2009 by róislín in Irish Language (http://blogs.transparent.com/irish/aoine-dhubh-aoine-an-bhreacain-agus-cibearluan/)

3) Aoine Dhubh, Aoine an Bhreacáin, agus Cibearluan! (Téarmaí Siopadóireachta Iar-Lá an Altaithe)
Posted on 30. Nov, 2009 by róislín in Irish Language (http://blogs.transparent.com/irish/aoine-dhubh-aoine-an-bhreacain-agus-cibearluan-tearmai-siopadoireachta-iar-la-an-altaithe/).  This one also has an interesting comment from Siobhán H. about December 8 being a big pre-Christmas shopping day in Ireland because it was a religious feast day and a day off from school.  Perhaps this was the prototype of Green Monday as we know it today.  Well, maybe.

C. Nasc don alt ag WHEC (cleamhnaí de NBC i Rochester, NY): http://www.whec.com/news/stories/s3642387.shtml?cat=565 (Have you heard of “Green Monday”?, 8 Mí na Nollag 2014)

D. Nasc do “Plaid Friday”: http://plaidfriday.com/press-packet/ (An Aoine tar éis Lá Altaithe)

Speaking of Christmas in Irish — Does It End with ‘-ig,’ ‘-ag,’ or “igí”?

Posted on 06. Dec, 2014 by in Irish Language

(le Róislín)

OK, admittedly, we’re not going to use the last choice (‘-igí [IG-ee]) all that often.  But I added it to today’s discussion for two reasons.  One is for a sense of completion.  If we’re going to say “Christmas” (An Nollaig) and “of Christmas” (na Nollag), we might as well be prepared to use the plural “na Nollaigí.”

We use the form “Nollaig” in sentences or phrases like the following:

Tá an Nollaig i mí na Nollag. (Christmas is in December)

Tá an Nollaig ag teacht. (Christmas is coming)

Nollaig na mBan ([… nuh mahn, silent “b”] Women’s Christmas)

don Nollaig, for Christmas

We use the form “Nollag” in sentences or phrases like the following:

Tá an Nollaig i mí na Nollag. (with “mí na Nollag” meaning “December,” lit. month of Christmas)

Daidí na Nollag OR Athair na Nollag (Daddy Christmas, Father Christmas)

crann Nollag, a Christmas tree

carúl Nollag, a Christmas carol

bronntanas Nollag, a Christmas gift

stoca Nollag, a Christmas stocking

Actually there are two possible forms for the plural (an fhoirm iolra), with “Nollaigí” the more standard one.  Neither is used all that often online, according to my Google searches, compared to the forms “An Nollaig” (47,200 hits, unfiltered; 299 filtered) and “na Nollag” (a whopping 447,000, unfiltered, 345 filtered).

 1. Nollaigí, which gets 86 hits this year. Almost all are simply grammar, dictionary, or vocabulary sites. One of the few that actually uses the word in context is a short note, “An Nollaig mar a bhí” by Máire Treasa Uí Shúilleabháin, who uses it in the sentence ” Thug sé ar ais ar bhóithrín na smaointe me chuig na Nollaigí sin nach bhfillfidh ar ais choíche.”  (http://www.gaelport.com/nuacht?NewsItemID=3659#sthash.rSoanQcB.dpuf)
 2. Nollaigeacha, which gets 18 hits this year, all but one of which are simply listings as in dictionaries, flashcards, glossaries, etc. The one example in a natural context is in a comment by patdad8 on mairemor’s fanfction, Dark Storm Rising, by Mairemor (nóta tráchta ag: https://m.fanfiction.net/r/5308521/0/1/; an téacs é féin: https://m.fanfiction.net/s/5308521/1/)

On a much bigger scale, we see a similar pattern in English, not too surprisingly.  “Christmases” gets a mere 756,000 hits compared to “Christmas” itself, which gets an ultra-whopping 1,650,000,000 hits.  Those are unfiltered numbers, but I’m sure the numbers would be ginormous, even with duplicates, etc., removed.

So there you have it.  Saying “Christmas” in Irish involves constant decision-making as to whether to use “Nollaig” or “Nollag,” and whether to include “an” or “na.”

But here’s one bit of good news about the word “Nollaig,” as opposed to a word like, say, “Cáisc” (An Cháisc, Easter).  The letter “n” doesn’t show lenition in writing, so you don’t have to worry about constantly deciding whether to add the letter “h” to show initial mutation.  With “Cáisc,” in contrast, we constantly have to decide whether it’s “c” or “ch” (ubh Chásca, but coinín Cásca; An Cháisc but Cáisc na nGiúdach).

Slán go fóill, and happy word endings! – Róislín

PS: For a little more on this topic, you might want to check out an earlier blog on the subject: Nollaig nó Nollag (How To Say ‘Christmas’ or ‘of Christmas’ in Irish) Posted on 24. Dec, 2013 by róislín in Irish Language (http://blogs.transparent.com/irish/nollaig-no-nollag-how-to-say-christmas-or-of-christmas-in-irish/)