Ag seinm uirlisí ceoil, ó alpchorn go xileafón (Alpenhorn to Xylophone in Irish): Pt. 3: Pianó go siotar AGUS siotár

Posted on 25. Mar, 2015 by in Irish Language

(le Róislín)

Piscíní ar na heochracha -- dáiríre! (Carl Reichert, 1908, The Kittens Recital; http://vintageprintable.swivelchairmedia.com/animal/animal-animals-acting-human/animal-animal-acting-human-kittens-playing-piano/)

Piscíní ar na heochracha — dáiríre! (Carl Reichert, 1908, The Kittens Recital; http://vintageprintable.swivelchairmedia.com/animal/animal-animals-acting-human/animal-animal-acting-human-kittens-playing-piano/)

Time for cuid a trí of our musical instrument series.  And yes, it will eventually end with “x,” not “z,” since I don’t see any musical instruments that start with a “z” in Irish.  No, not even the “zither.” There is an Irish word for “zither” (buíochas le Dia, a déarfadh Anton Karas, RIP), but it doesn’t start with the letter “z.”  Very few words do start with “z” in Irish, for that matter, but that’s largely a matter for another blog.  So how is “zither” spelled in Irish?  Á, á, feicfidh tú thíos é.

Stad muid leis an bhfocal “ócairín” an uair dheireanach agus mar sin tosóidh muid leis an litir “p.”  Mar a rinne muid cheana, déanfaidh mise an tuiseal ginideach don chéad sampla, agus tusa don dara sampla. Freagraí thíos. 

(Uimhreacha 1-8 i mblag 19 Márta 2015; 9-13 i mblag 21 Márta 2015)

14) pianó: Cé mhéad piscín atá ag seinm an phianó sa phictiúr?  NB: séimhiú (“pianó” becomes “phianó“) in this sentence.  The “ph” here is pronounced like “f”: ag seinm an phianó [egg SHEN-yim un fee-an-OH].  M’fhreagra féin don cheist — piscín amháin; níl an ceann eile (ar clé) ach ina seasamh ar na heochracha.  Ach cad é do bharúil?  Aonréad nó dísréad atá ann?  Croí agus Anam“?  Nó Cipíní Itheacháin“?

Maidir le “q,” ní fheicim uirlis cheoil ar bith i nGaeilge a thosaíonn le “q,” agus is beag ceann atá ann i mBéarla fiú.  An “quena” agus an “quenacho,” agus an “quinticlave,” ‘sea, ach dá mbeadh Gaeilge orthu, seans maith go dtosódh an focal le “c” in ionad “q.”  Bíodh cuimhne agat, tá Ó Coigligh ar “Quigley” i nGaeilge, agus Ó Coinnar “Quinn.”  Ní thosaíonn na sloinnte sin le “q” i nGaeilge.  Na focail is mó a fheiceann tú i nGaeilge le “q,” is iad “quinín” agus “quionól” iad (quinine and quinol, focail iasachta), i mo thaithí féin, ar a laghad.  Agus ní minic a fheiceann tú iad sin.

15) reabab: Tá an Beidiúnach ag seinm an _____________.  Leid: “reabab” is a first-declension masculine noun, so the pattern is similar to the following: cupán / dath an chupáin, uachtarán / Áras an Uachtaráin, fear / hata an fhir.  “Beidiúnach” means “Bedouin,” which should help place this instrument geographically, though it does range from an Afraic Thuaidh to an Mhalaeisia agus an tSín (le hainmneacha difriúla sna teangacha difriúla, ar ndóigh).

No spelling change at the beginning of the word, since it starts with the letter “r.”

16) siotar: Tá Anton Karas ag seinm an tsiotair.  Yes, that’s taking some liberties with the time frame, since Karas passed away in 1985.  But his ceol fuaimriain is eternal, as is the movie in which it appeared.  I don’t think there’s an Irish language version of it, but if there is, it would be An Tríú Fear.  And that, in English, is ____?  Freagra thíos.

And for good measure, how about “an siotár,” with the long mark?  To say someone’s playing it: “ag seinm an tsiotáir.”  And who’s playing it?  Well, using the name that comes first to mind, “Tá Ravi Shankar (RIP) ag seinm an tsiotáir.” Which should be a good hint.

Bhuel, sin cuid a trí den tsraith seo, “Ó Alpchorn go Xileafón.”  Tá súil agam go bhfuil tú ag baint suilt as.  Ag deireadh na sraithe is féidir linn a bheith ag caint faoi na huirlisí ceoil a sheinneann léitheoirí an liosta seo.  Leis an fhírinne a dhéanamh, bheadh sé suimiúil dá scríobhfá isteach am ar bith le habairt nó dhó faoi do shuim i gceol.  Cén sórt ceoil is fearr leat?  An seinneann tú aon uirlis cheoil?  An mbíonn tú ag amhránaíocht?  Nó an é nach mbíonn tú ag canadh ach sa chithfolcadh?  Agus nach mbíonn tú ag seinm rud ar bith seachas an seinnteoir CDanna.  Nó mar a deirtí fadó(-ish!), an seinnteoir ceirníní.  Slán go fóill – Róislín 

Freagraí

15) ag seinm an reabaib, playing the rebab (a spike fiddle, usually played with the instrument held vertically on the ground, on a “spike,” and the player seated on the ground)

16) ainm an scannáin: The Third Man (1949) in Irish would be An Tríú Fear.  An bhfaca tú é? 

Gluais: ar a laghad, at least; cithfholcadh, shower; dísréad, duet; fuaimrian, soundtrack; seinnteoir, player; tosóidh, will start

Ag seinm uirlisí ceoil, ó alpchorn go xileafón (Alpenhorn to Xylophone in Irish, Pt.2): ideafón go  hócairín

Posted on 21. Mar, 2015 by in Irish Language

(le Róislín)

Cén uirlis cheoil atá á déanamh sa phictiúr seo?  Ar sheinn tú riamh an uirlis cheoil seo?  (fearann poibli:   http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Donati_and_one_of_his_ocarinas.gif, Aaron Walden a d'uaslódáil)

Cén uirlis cheoil atá á déanamh sa phictiúr seo? Ar sheinn tú riamh an uirlis cheoil seo? (fearann poibli: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Donati_and_one_of_his_ocarinas.gif, Aaron Walden a d’uaslódáil)

In the last blog we looked at musical instruments from “a” (alpenhorn) to “h” (heckelphone) as part of a series on naming instruments AND saying someone is playing them.  And yes, we did a couple more widely played instruments, like “an consairtín” and “na drumaí,” not just some of the less usual ones.

Why the big “AND”?  Remember, Irish has different ending and changes that occur when you say “I’m playing the guitar” (Tá mé ag seinm an ghiotáir) as opposed to “Here’s the guitar” (Seo é an giotár).  When spelled “ghiotáir,” the word is pronounced “yit-AWRzh” and when it’s in its root form, it’s, predictably, “git-AWR.” In more technical terms, “giotár” changes to the genitive-case form when you’re saying someone is “at the guitar’s playing,” to give it a literal translation.

So for today’s blog we’ll continue in sequence, starting with idiophones and ending with the ocarina.  As before, I’ll fill in every other line for the genitive forms, and leave blanks for youto fill in for the others.

(1-8 sa bhlag ar 19 Márta 2015)

9) ideafón: Tá mé ag seinm an ideafóin.  I’m playing the idiophone.  OK, it’s not your everyday statement, and would probably come up mostly if you were contrasting the categories of instruments being played in an ensemble, like na gaothuirlisí adhmaid, na téaduirlisí, na cnaguirlisí agus na huirlisí práis.

Can you think of some idiophones?  Seo cúpla cineál a bhuailtear (ideafóin bhuailte): triantán, cloganna.  Agus cúpla cineál a stoitear (ideafóin stoite): trumpa béil, dan moi (uirlis Vítneamach, focal ar fhocal: “liúit liopa”).  Cineál amháin a shéidtear: aeolsklavier (níl Gaeilge air, sílim) agus ní fheicim ceann ar bith eile.   Agus cúpla ceann a sheinntear le frithchuimilt: armónach gloine, caschlár.

And by the way, note the spelling in English: i-d-i-o-phone (idio- own, peculiar, proper to one + -phone, i.e. for music, naturally sonorous) and in Irish i-d-e-a-fón.  If you Google the term, you might get led down the garden path, like I was briefly, by lots of hits for Lenovo’s “IdeaPhones,” a type of smartphone.  The Irish “idea-” prefix is a gaelicization of “idio-,” also found in a handful of other words, like “ideapatach” (fibriliú ideapatach méadailíneach) and “ideamorfach” (criostal ideamorfach).

OK, back to the list.  I didn’t really plan for one entry to dominate the list, but the tricky thing is that there aren’t many instruments beginning with “i” in Irish, so I went with the group term “idiophone” instead.

And now, your turn, noting that there are no typical instruments starting with “j” in Irish.  The letter “j” is pretty rare in Irish, mostly limited to loan words like “jib,” “jíp,” and “júdó.”

The letter “k” is even less typical in Irish, mostly reserved for the abbreviation “km” (the abbreviation for “ciliméadar” — using “cm” would be confused with “ceintiméadar“).

Sure, we could say, “Tá mé ag seinm an janggo” (uirlis Chóiréach) or “Tá mé ag seinm an kakko” (uirlis Sheapánach), but that wouldn’t really give us much Irish practice.  So, moving right along …

10)  liúit: Tá mé ag seinm na ___________ (NB: inscne — baininscneach, so no lenition but what happens to the end of the word?)

Mo shealsa

Mórorgán Wanamaker i bhFilideilfia (Nikita52389 at en.wikipedia [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], from Wikimedia Commons)

Mórorgán Wanamaker i bhFilideilfia (Nikita52389 at en.wikipedia [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], from Wikimedia Commons)

11) mórorgán: Tá Peter Richard Conte ag seinm an mhórorgáin sa Grand Court (“an t-orgán Wanamaker” sa siopa ilrannach Macy’s i bhFilideilfia; ba é Wanamaker’s an t-ainm a bhí ar an siopa go dtí 1995/2012 (“Hecht’s” agus ansin “Macy’s”).  Fad m’eolais, is é an t-orgán is mó ar domhan é de réir ranganna (“ranks”) agus de réir meáchain (287 tona).

Do sheal anois

12) nóvachorda: Tá mé ag seinm an ______.  (NB: 4th-declension noun, starting with “n,” so is there really any change?  Do bharúil?)

13) ócairín: An maith leat a bheith ag seinm an ócairín?  (NB: also 4th-declension, starting with a vowel, so, creid nó ná creid é, níl athrú ar bith ann; in other words, the word stays as “ócairín“).  Dála an scéil, sin an uirlis atá sa phictiúr ag barr an bhlag seo.  Tuilleadh eolais faoin bhfear ag http://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Donati.

Bhuel, that’s another five instruments (cúig uirlis), seven (seacht gcinn) if you count the “j” and “k” ones.  And relatively few changes this time around.  Bhí an t-ádh orainn, nach raibh?  SGF – Róislín

Freagraí

10) liúit: Tá mé ag seinm na liúite.  The word “liúit” is feminine, and second-declension, so it gets “-e” added here.  No change in spelling to the initial “l.”

12) Tá mé ag seinm an nóvachorda.  No changes!

Ag seinm uirlisí ceoil, ó alpchorn go xileafón (Alpenhorn to Xylophone in Irish, pt. 1)

Posted on 19. Mar, 2015 by in Irish Language

(le Róislín)

Uirlisí ceoil ón alpchorn go dtí an xileafón.  And, just for good, ermm, measure (“líne“) here, we’ll nudge them into the “tuiseal ginideach,” so we can say “playing the alpenhorn” or “playing the xylophone.”  And why do we need “an tuiseal ginideach“?  And what is it, anyway?

We saw a bit of it in the last blog, which discussed the shamrocks playing musical instruments in Google’s St. Patrick’s Day “Doodle” for 2015.

An tuiseal ginideach” is the genitive-case form of a noun in Irish, typically used for purposes like the following:

a) to show possession of something (“carr Sheáin,” with “Sheáin” as opposed to just “Seán“)

b) to further describe another noun (“gloine beorach,” with “beorach” as opposed to “beoir,” or “teach feirme,” with “feirme” as opposed to “feirm“), and,

c) to indicate that someone is in the process of doing an action (“ag scríobh na litreach,” with “litreach” as opposed to “litir,” or “ag seinm an ghiotáir,” with “ghiotáir” as opposed to “giotár“)

That last example will pave the way for the rest of our discussion, playing the alpenhorn and playing the xylophone, and various other instruments in between.

So shall I go ahead an put them all in the genitive?  Or should I leave it up to you?  Or maybe half and half.  Yeah, 20-some genitive-case fill-in-the-blanks is a lot to do in a row.  So I’ll complete every other phrase and leave the rest to be filled in.

Oh, and don’t forget our old friend lenition, which will apply in about half the examples here.

So much for the cúlra — rollaimis!

1) alpchorn: Tá Ruedi ag seinm an alpchoirn.

Do sheal anois!

2) basún: Tá Karen Geoghegan ag seinm an _______________. Hmm, I always love the opportunity to use the surname Geoghegan (Mac Eochagáin, in Irish) — the anglicized spelling used to mystify me.

3) consairtín: Tá Noel Hill ag seinm an chonsairtín.  Fourth-declension noun, no separate ending for the genitive case.

Do sheal arís!

4) drumaí: Tá Mickey Hart ag seinm na ______________.  Ooohh, throwing you for a loop there, perhaps.  We typically refer to playing the drums (plural), so there’s no lenition but instead we have ________ (cén t-athrú?)

5) eofón: Bhíodh Alfred James Phasey (1834-1888) ag seinm an eofóin.  Alfred James Phasey?  Cérbh eisean?  Seinnteoir ofaicléide a bhí ann freisin, if that helps!

Agus do shealsa!

6) fidil: Bhí an tseamróg ag seinm na _____________ sa Doodle a bhí ag Google ar 17 Márta 2015. Remember, feminine singular here, so no lenition.

7) glocainspíl: Bíonn Marina Lambrini Diamandis ag seinm na glocainspíle ó am go ham ach seinneann sí an pianó, uirlisí méarchláir, an t-orgán, an Casio VL-Tone, agus an ucailéile freisin. Something tells me she probably plays the keyboards more than the glockenspiel, but it certainly sounds like a nice touch. Agus dála an scéil, cá as ise?  As an mBreatain Bheag í.  Is Gréagach é a hathair agus mar sin tá sloinne Gréagach uirthi.

Do shealsa uair amháin eile.  Agus buíochas le Dia, tá uirlis cheoil amháin ann (agus gan ach ceann amháin, fad m’eolais) a thosaíonn leis an litir “h” (litir eile atá neamhchoitianta mar thúslitir i nGaeilge)

8) heicealfón: Bhí seisear heicealfónaithe ag seinm a __________ ag an gcéad chruinniú den North American Heckelphone Society a bhí sa Riverside Church i gCathair Nua-Eabhrac ar an 6ú lá de Lúnasa, 2001. An raibh duine ar bith agaibh ann?  And did you watch out for the genitive plural here — it’s not the “-óin” ending that you may have been getting accustomed to.

Yeah, I really wanted to simply have Heckle and maybe his sidekick Jeckle playing the heckelphone, but I figured I’d give due credit to the hecklephonists for forming their society.  Also I’m not really sure how well suited goba Heckle agus Jeckle are for playing any gaothuirlisí adhmaid.  But just for good …. there it is again … measure, oh let’s go ahead:

Tá Heckle ag seinm a _______________.

Tá Jeckle ag seinm a _______________ seisean.  The “seisean” is added to make sure Heckle doesn’t play Jeckle’s heckelphone and that Jeckle doesn’t play Heckle’s heckelphone.

And I suppose, while we’re at it, we may as well have “An Dochtúir Jekyll ag seinm a ___________ seisean freisin.”  The doctor would probably be considerate enough gan a bheith ag seinm heicealfón Heckle agus gan a bheith ag seinm heicealfón Jeckle.  Why no genitive-case ending there?  Because the heckelphones are followed by  proper nouns (the names Heckle and Jeckle), which cancel out the genitive.

Of course, if we were really pronouncing “Jekyll” in the original Scottish way, it would be more like “JEEK-il” (ceart, a Albanachaí?), as with Stevenson’s real-life source for the name, Walter Jekyll, and his equally famous sister, Gertrude Jekyll, an saineolaí gairneoireachta (gortóireachta).  So there wouldn’t be that much point in pursuing the Jekylls playing heckelphones, but for the literary character, apparently “Jekyll” with a short “e” (like “Jeckle”) has become the normal pronunciation.

And I really should have mentioned Johann Adam Heckel (1812-77). who invented the instrument.  Tá súil agam nach mbeidh sibh ag déanamh trasnála orm mar gheall ar an dearmaid.  His company is still going strong, as “Wilhelm Heckel GmbH” in Wiesbaden, sa Ghearmáin.

Well, we’re almost halfway done but I think it’s time to wrap up this blog and wait for an chéad bhlag eile to finish up the list.  Having fun yet?  SGF – Róislín

Freagraí

2) basún: Tá Karen Geoghegan ag seinm an _bhasúin_.

4) drumaí: Tá Mickey Hart ag seinm na _ndrumaí_.   … there’s no lenition but instead we have _urú_ (cén t-athrú?)

6) fidil: Bhí an tseamróg ag seinm na _fidle_ sa Doodle a bhí ag Google ar 17 Márta 2015

8) heicealfón: Bhí seisear heicealfónaithe ag seinm a _heicealfón_ ag an gcéad chruinniú den North American Heckelphone Society a bhí sa Riverside Church i gCathair Nua-Eabhrac ar an 6ú lá de Lúnasa, 2001.  That assumes one heckelphone per heckelphonist, so “heicealfón” is plural here.

Tá Heckle ag seinm a _heicealfóin_.

Tá Jeckle ag seinm a _heicealfóin_  seisean.

Tá an Dochtúir Jekyll ag seinm a _heicealfóin _ seisean freisin.