Irish Language Blog
Menu
Search

Nursery Rhymes and an Irish Christmas Carol Posted by on Dec 21, 2021 in Culture, Irish Language

Haigh, a chairde!

Nursery rhymes and song are key when learning language as a kid, so I wanted to share some typical nursery rhymes in Irish, as well as a Christmas carol and a video to accompany it. 🎄

Photo from Pixabay, CCO. The Dark Hedges during winter.

A haon, a dó, muc is bó

A haon, a dó, muc is bó,
A trí, a ceathair, bróga leathair,
A cúig, a sé, cupán tae,
A seacht, a hocht, seanbhean bhocht,
A naoi, a deich, císte te.

One, Two, A Pig and A Cow

One, two, a pig and a cow,
Three, four, leather shoes,
Five, six, a cup of tea,
Seven, eight, a poor old lady,
Nine, ten, a hot cake.

A sheanbhean

“A sheanbhean, a sheanbhean,
A sheanbhean, a sheanbhean,
A sheanbhean, a sheanbhean,
An ólfá té?”

“D’ólfainn”, arsa an tseanbhean,
“Dá mbeadh siúcra agus bainne ann.
D’ólfainn lán an channa de,
Dá bhfaighinn uait é.”

Granny, Granny

“Granny, granny,
Granny, granny,
Granny, granny,
Would you drink tea?”

“I’d drink some”, the old lady said,
“If there were sugar and milk in it.
I’d drink the whole can,
If I got it from you.”

Sa stábla, sa mháinséar

Sa stábla, sa mháinséar, tá naíonán ‘na luí,
An naíonán beag Íosa ‘bhéas fós linn mar rí.
Tá réaltaí ag soilsiú go hard insan spéir,
Ar an leanbh beag Íosa ina luí sa mháinséar.

Tá ciúnas mór thimpeall; tá draíocht san aer!
Tá aoibhneas is áthas ar an domhan go léir.
Tá Aingil na bhFlaithis ag síor-mholadh Dé.
Ard-mholadh d’Íosa, don leanbh beag glé.

Bí linne, a Íosa; bí linne go deo.
Bí linne san oíche; bí linne sa ló.
Tabhair grá do do pháistí; tabhair grá dúinn go síor.
Agus bímis dílis; bímis dílis go fíor.

In The Stable, In The Manger

In the stable, in the manger, an infant is lying,
The little infant Jesus who will be our king.
There are stars shining high in the sky,
On the little baby Jesus lying in the manger.

There’s great silence all around; magic is in the air!
There’s blissful joy in the whole world.
Angels of heaven are in an eternal praise of God.
Praise of Jesus, the little bright child.

Be with us, Jesus; be with us forever.
Be with us in the night; be with us in the day.
Give love to your children; give us constant love.
And we’ll be faithful; we’ll be truly faithful.

Beannachtaí na bhFéilte Daoibh – Happy Holidays everyone!

Keep learning Irish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Bridgette

Just your average Irish-American Italo-Francophone. Client Engagement for Transparent Language.


Leave a comment: