Polish Language Blog

Thank you! Please check your inbox for your confirmation email.
You must click the link in the email to verify your request.

How to celebrate Grandmother’s Day in Poland Posted by on Jan 16, 2017 in family, Holidays, Poetry

Every year on January 21st, people across Poland take a moment to honor their grandmother. January 21 is Grandmother’s Day (Dzień Babci) in Poland. It was created by Kobieta i Życie (Woman and Life) magazine in 1964.

The idea of celebrating Grandmother’s Day first appeared in the Woman and Life weekly magazine in 1964. A year later, the Express Poznański (Poznań Express) newspaper began to popularize the new holiday. In 1966, Express Wieczorny (Evening Express) joined. Grandmother’s Day has been celebrated every year since then. Grandfather’s Day is celebrated a day later, on January 22nd.

This day is widely celebrated across the country. Children and adults congratulate their grandmothers and give them small presents, greeting cards, flowers to show their gratitude and appreciation. The gifts are often handmade. Schools and kindergartens sometimes organize events to celebrate the holiday.

My daughters will be sending wishes to these amazing grandparents soon!

Here are few different wishes/rhymes, which you can use to wish your Babcia Happy Grandmother’s Day:

Czy wiesz moja Babciu kochana,

Że w myślach moich jesteś od rana?

Gdy sen z moich oczu zmywałam,

O życzeniach dla Ciebie myślałam.

Szukałam dla Ciebie czegoś cennego,

Aż w końcu znalazłam coś bardzo drogiego.

Płomień miłości Ci ofiaruję,

Bo tego ludziom ciągle brakuje.

Chcę abyś wiecznie szczęśliwa była,

I sto wiosenek w zdrowiu przeżyła.

Do you know my dear Grandmother,

That you are in my thoughts since the morning?

When the sleep from my eyes I was washing,

About wishes for you I thought.

I was looking for something valuable for you,

Until finally I found something very precious.

I offer you the flame of love,

Because people often miss it.

I want you to always be happy,

And may you live hundred springs in health.

Babciu nasza ukochana, nie bądź nigdy zatroskana,

Niechaj wdzięcznych wnucząt koło, zawsze widzi Cię wesołą!

Niechaj w zdrowiu długie lata dni Twe płyną w pomyślności,

Niech Twe chwile radość splata pośród wnucząt swych miłości!

Grandma our beloved, do not be ever worried,

Let grateful grandchildren circle, always sees you happy!

Let the healthy years of days flow in prosperity,

Let Your moments of joy intertwined among your grandchildren’s love!

Babcia jest jak dobra wróżka, co otwiera bajkom drzwi,

Bo gdy kładzie nas do łóżka potem mamy piękne sny.

Babcia wszystko robi dla nas, z jej pomocy każdy rad.

Babcia strasznie jest kochana, więc niech żyje nam sto lat!

Grandma is like a good fairy, who opens doors to fairytales,

Because when she puts us to bed then we have beautiful dreams.

Grandma does everything for us, with her help everyone is happy.

Grandma is terribly loved, so may she live one hundred years!


Kochana Babciu, gdy się zbudziłem,

I oczu moich powieki uchyliłem,

Promyczek miłości w serduszku zawzięcie,

Wspominał mi cięgle o Twoim święcie.

Życzę Ci Babciu zdrowia dobrego,

Gdyż skarbu lepszego nie znam od tego.

Miłość ma również wielkie znaczenie,

Tej jednak doznasz na pewno ode mnie.

Bądź zatem zdrowa i bardzo szczęśliwa,

A naszej miłości niech w sercach przybywa.

Kochać Cię będę i kochać nie przestanę,

Bo wiem że od Ciebie to samo dostanę!

Dear Grandma, when I awoke,

And opened the eyelids of my eyes,

Ray of love in red plastic heart fiercely,

Kept mentioning to me constantly about your holiday.

I wish you good health Grandma,

Because there is no better treasury than that.

Love is also important,

This, however, you will experience certainly me.

Stay healthy and, therefore, very happy,

And let our love in your heart grow.

I love you and I will keep loving you,

Because I know that I will get the same thing from you!

Tags: , , ,
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.


Comments:

 1. Kris Lange:

  Thank you for the wonderful grandmother poems. My grandmother was Kazimiera Urbanska Wojewoda and was born somewhere near Warsaw in 1889. She came to America alone when she was 16 yrs. old. She died in our home at the age of 102 in 1991. She taught me Polish as a child and I am doing a refresher course on this site. One can forget much if you don’t use it regularly. She taught me a song when I was a child about a grandmother who had a naughty goat. I still remember it and sing it often. I’m 69 with 5 great grandchildren of my own now. Thank you again, for a wonderful site and for renewing many great memories.

 2. Brooke:

  I wish the had a Grandmother Day here in the US. Thats pretty awesome haha. Thanks for posting Kasia!

 3. Ruthie Titus:

  I can not find the original blog about Dziubak by Josh and Maria Kurylak.
  Please help me