Irish Language Blog
Menu
Search

Bia Gaelach: Cé na cineálacha bia Gaelach is fearr leat? (Irish Words for Irish Foods) Posted by on Mar 17, 2018 in Irish Language

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Shamrocks#/media/File:Happy_St._Patrick%27s_Day!.jpg ; By National Library of Ireland on The Commons (Flickr: Happy St. Patrick’s Day!) [Public domain or No restrictions], via Wikimedia Commons ; (Téacs Gaeilge le Róislín, 2018)

(le Róislín)

Whether you prefer corned beef, corned pork, Dublin coddle, or oak-smoked salmon, March is the month for celebrating the Irish menu.  Here’s a little matching quiz to provide a little bilingual culinary challenge.   Each food item has at least two words and the phrase may need one or more Irish words.  A few of the entries are used twice (indicated by “x2”).  Aistriúcháin agus freagraí thíos; answers and translations below.

By the way, of course, there are many other traditional Irish foods, but for this exercise I mostly looked for ones that have a specific Irish reference in the name, like Irish, Dublin, shamrock, etc.  But there were a few I couldn’t resist, even though the reference is a little more general,  like the corned meats and the ice-cream.  A specifically Irish ice-cream?  Yes.  I’ve made it and can definitely say it’s “an-bhlasta.”

Of these foods, which is your favorite?   Scríobh isteach agus inis dúinn, más mian leat!

Banc Focal:

beatha,   Bhá,  bhán,  Bhaile Átha Cliath,  

dairdheataithe (x2),  den scoth (x2), dhonn,  dhubh,  

Gaelach (x2),  ghalstofa,  ghorm,  

líonta,  mhiontais,  shaillte (x2),  

uachtar,  d’uachtar,  huachtar

 

Na Téarmaí

1). anraith seamróg le _____

2). bradán Éireannach _____

3). Cadal _____  _____  _____

4). caife _____

5). cáis _____ na hÉireann

6). caoldroim Éireannach _____

7). cloicheáin  _____ Bhaile Átha Cliath

8). cuachán seacláide _____ le cúróg _____  Bailey

9). cúróg _____ Ghaelach

10). mairteoil _____

11). mairteoil Éireannach  _____

12). muiceoil  _____

13). _____ de bhradán Éireannach _____

14). putóg  _____  Chloich na Coillte

15). putóg  _____  Chloich na Coillte

16). stéig  _____ i nGuinness

17). stobhach _____

18). _____ licéir  Éireannaigh,

19). uisce ____ Éireannach

20). uachtar reoite aráin _____

 

Tá súil agam gur bhain tú sult as seo agus go raibh cleachtadh teanga maith ann.  Más múinteoir thú, b’fhéidir go mbeadh sé úsáideach i rang Gaeilge.

Arís, bheadh sé go deas cloisteáil uait — cé acu seo is fearr leat mar bhia do Lá Fhéile Pádraig nó d’am ar bith sa bhliain. 

 SGF — Róislín

 

Freagraí

1). anraith seamróg le huachtar, cream of shamrock soup

2). bradán Éireannach dairdheataithe. Irish oak-smoked salmon

3). Cadal Bhaile Átha Cliath, Dublin coddle

4). caife Gaelach  Irish coffee

5). cáis ghorm na hÉireann, Irish blue cheese

6). caoldroim Éireannach den scoth, prime Irish sirloin

7). cloicheáin Bhá Bhaile Átha Cliath, Dublin Bay prawns

8). cuachán seacláide líonta le cúróg d’uachtar Bailey, chocolate cup filled with Bailey’s soufflé

9). cúróg mhiontais Ghaelach, Irish mint soufflé

10). mairteoil shaillte, corned beef

11). mairteoil Éireannach den scoth, prime Irish beef.

12). muiceoil  shaillte, corned pork

13). mús de bhradán Éireannach dairdheataithe, Irish oak-smoked salmon mousse

14). putóg dhubh Chloich na Coillte, Clonakilty blackpudding (the brand name writes “blackpudding” as one word on their packaging, so I’m following suit; per http://www.clonakiltyblackpudding.ie/

15). putóg bhán Chloich na Coillte, Clonakilty whitepudding

16). stéig ghalstofa i nGuinness, braised steak in Guinness

17). stobhach Gaelach, Irish stew

18). uachtar licéir Éireannaigh, Irish liqueur cream

19). uisce beatha Éireannach, Irish whiskey

20). uachtar reoite aráin dhoinn, brown bread ice-cream

Iarbhlagmhíreanna ar bhia Gaelach sa bhlag seo:

mairteoil shaillteCén fáth a dtugtar ‘corned beef’ ar mhairteoil shaillte muna bhfuil ‘corn’ ar bith i gceist? Agus cad a itheann tusa i gcomhair ‘St. Patrick’s Day’?Posted by  on Mar 7, 2018

Irish Vocab Round-up for the “Corned Beef” (mairteoil shaillte) BlogpostPosted by  on Mar 12, 2018

 prátaí: A Práta by Any Other Name: Téarmaí Bia agus Cócaireachta (Food and Cooking Terms) Posted by róislín on Jun 23, 2009 in Irish Language

Nite, Bruite, is Ite — Na Prátaí (aka Fataí), That Is! Posted by róislín on Nov 5, 2013 in Irish Language

Tags: , , ,
Keep learning Irish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

Leave a comment: