Irish Language Blog
Menu
Search

Meaitseáil Na Téarmaí (Téarmaí Shéasúr na Nollag) Posted by on Dec 29, 2011 in Irish Language

(le Róislín)

fleasc na hAidbhinte

We’ve had lots of vocabulary lately, much of which might be new to many readers.  So how about a little review, matching the holiday concept or item to the holiday involved?  The holidays will be listed in Colún A and the items and concepts in Colún B.  And once again, for the dúshlán [doo-hlawn, silent “s”], there’s one more answer i gColún B than you’ll need do Cholún A.

In some cases, the answers have been specifically referred to in recent blogs.  In other cases, they fall in the category of “eolas ginearálta,” which will, of course, vary ó dhuine go duine.  Freagraí thíos.

COLÚN A COLÚN B
1. An Chéad Domhnach den Aidbhint a. féirín
2. An Dara Domhnach den Aidbhint b. túis
3. Féile San Nioclás c. brídeog
4. An Tríú Domhnach den Aidbhint d. paitíní
5. An Ceathrú Domhnach den Aidbhint e. an dara coinneal i bhfleasc na hAidbhinte
6. Oíche Nollag f. Paráid na nGeocach i bhFilideilfia
7. An Nollaig g. réinfhianna
8. Lá Fhéile Stiofáin h. mainséar
9. Oíche Chinn Bhliana i. an dath corcra
10. Lá Caille j. seaimpéin
11. An Chéad Luan den Bhliain Úr k. an dreoilín
12. An Nollaig Bheag l. lúchaireach
  m. coinneal an ghrá

1. An Chéad Domhnach den Aidbhint, i. an dath corcra (dath éide an tsagairt, dath an bhrat altóra, agus an dath atá ar chuid de na coinnle i bhfleasc na hAidbhinte)

2. An Dara Domhnach den Aidbhint, e. An dara coinneal (i bhfleasc na hAidbhinte)

3. Féile San Nioclás, d. Paitíní (clogs)

4. An Tríú Domhnach den Aidbhint, l. lúchaireach (joyful), ón bhfrása, “Bígí lúchaireach” (Filipigh 4:4, Gaudete i Laidin/ Rejoice / Be joyful)

5. An Ceathrú Domhnach den Aidbhint, m. coinneal an ghrá (sometimes the candle for this day has other names, but this seems to be the most standard)

6. Oíche Nollag, g. réinfhianna

7. An Nollaig,  h. mainséar

8. Lá Fhéile Stiofáin, k. an dreoilín

9. Oíche Chinn Bhliana, j. seaimpéin

10. Lá Caille,  f. Paráid na nGeocach [… nung YUK-ukh] i bhFilideilfa, le blianta fada anuas (ó 1901 go hoifigiúil ach i bhfad níos sine ná sin)

11. An Chéad Luan den Bhliain Úr, a. féirín

12. An Nollaig Bheag, b. túis (bronntanas ó dhuine de na Trí Ríthe)

An freagra breise: c. brídeog, an effigy of Naomh Bríd, sometimes an actual doll but usually a figure made of a sheaf of straw dressed in clothing or clothing stuffed with straw, carried from house to house for St. Bridget’s Day (2 Feabhra) by children, especially girls, or “biddy-boys.”

Gluais: brat altóra, altar cloth; coinneal, candle; corcra, purple; dara, second; dúshlán, challenge; éide, vestment; fleasc na hAidbhinte, Advent wreath; geocach [GYUK-ukh], mummer (nothing to do with “geocaching” or a “geocache,” by the way – that’s a sheer coincidence of spelling); grá, love; mainséar, manger; sagart, priest (éide an tsagairt [AY-djuh un TAHG-irtch, note the silent “s”]; seaimpéin [SHAM-payn], champagne; túis [toosh], frankincense

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Keep learning Irish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

Leave a comment: